Skip to main content

Swedac ställer nya krav på landets elmätare

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2019 07:45 CEST

Framtidens elmätare måste kunna mäta både konsumtion och produktion av energi

Framtidens elmätare ska inte bara kunna mäta hur mycket el som förbrukas i ett hushåll, utan också tala om hur mycket el som produceras. Det nya kravet på att kunna mäta hur mycket energi som levereras till elnätet är den viktigaste effekten av den ändrade föreskriften inom mätning av överförd el som Swedac nu publicerar.

– Den som producerar energi ska kunna känna sig säker på att få rätt ersättning. Att elmätare framöver måste kunna mäta den leveransen på ett korrekt sätt är en liten men viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart energisystem, säger Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik på Swedac.

Allt fler hushåll installerar solpaneler. Panelerna gör att många bostäder i dag inte bara konsumerar energi utan också producerar ett överskott av el. Överflödet levereras till elnätet och på så sätt har många privatpersoner blivit mikroproducenter av el. Utvecklingen ställer nya krav på funktionen hos elmätare. Mätarna som från början var konstruerade för att kunna mäta konsumtion av energi måste också kunna registrera produktion. Det ska den nya föreskriften från Swedac säkerställa.

– Att enskilda hushåll är mikroproducenter av el är väldigt positivt ur ett samhällsperspektiv. Nu behöver tekniken bli bättre på att stötta den omvandlingen. Framöver måste elmätare kunna registrera med samma noggrannhet oavsett åt vilket håll energin flyter, säger Mikael Schmidt.

Swedacs uppdaterade föreskrift om överförd el träder i kraft 1 oktober 2019. Den berör alla de omkring 5,5 miljoner elmätare som finns installerade i Sverige. Samtliga elmätare ska klara de nya kraven senast 2025.

För mer information kontakta:
Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik, 033-17 77 37
Anna Werner, kommunikatör, 0709-92 12 91
Peter Kronvall, tf kommunikationschef, 033-17 77 67

Fakta

Swedacs ändrade föreskrift om mätning av överförd el är en del av ändrad nationell lagstiftning vad gäller elmätning, och träder i kraft 1 oktober 2019.

Föreskriften har beteckningen STAFS 2019:2 och är en uppdatering av föreskriften STAFS 2009:8.

Det finns omkring 5,5 miljoner elmätare i Sverige. Samtliga elmätare ska klara de nya kraven senast 2025.

Swedac – en myndighet för kvalitet och trygghet. Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet. Swedacs ackrediteringsmärke är därför en kvalitetsstämpel som stärker konkurrenskraften och ökar handeln. Swedac arbetar för att du ska kunna lita på att hissen är säker, att vattnet i kranen är rent och att du betalar för korrekt antal liter bensin. Swedac gör Sverige till ett tryggt och hållbart land att leva i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.