Skip to main content

Natur och flyg i samverkan

Nyhet   •   Okt 22, 2010 09:00 CEST

FN har utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år. Samtidigt har Swedavia gjort en naturinventering av marken runt Stockholm-Arlanda Airport. Inventeringen visar att många växt- och djurarter inom området är sällsynta, även ur ett europeiskt perspektiv. Flyg och natur kan på ett utmärkt sätt leva sida vid sida kring Arlanda.

Facit av naturinventeringen är att 58 områden kring flygplatsen bedömts hysa stora värden. Ett av områdena klassas som nationellt skyddsvärt i högsta nivån. 21 andra ”objekt” betecknas som regionalt och 36 som kommunalt skyddsvärda. Det med nationellt bevarandevärde är en betesmark vid Lejdens gård och är sedan 2009 naturvårdsområde – skapat av Swedavia i samarbete med arrendatorn Keith Majander, Sigtuna kommun, Länsstyrelsen och Världsnaturfonden.