Skip to main content

3 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser i september

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:29 CEST

Under september månad reste 3 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar lika många resenärer som föregående år. Antalet utrikes resenärer ökar med en procent till 1,8 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer minskar med tre procent till 1,2 miljoner.

- Svenska resenärer fortsätter att resa utomlands samtidigt som antalet utländska besökare minskar. Vi påverkas därmed alltmer av den ekonomiska situationen i delar av Europa, vilket accentuerar behovet av att utveckla Sverige som destination gentemot nya tillväxtmarknader, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Vid flertalet flygplatser sker en stor ökning av antalet utrikes resenärer, vilket beror på ökad direktcharter. Bland dessa märks Sundsvall Härnösand Airport samt Umeå och Luleå Airport med ökningar i antalet utrikes resenärer motsvarande 61 procent samt 28 procent. 

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under augusti var 18 200 vilket är en minskning med sex procent, jämfört med motsvarande period föregående år.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.