Skip to main content

En miljon fler flygresenärer

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:00 CET

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser  under oktober översteg 3 miljoner. Det motsvarar en ökning med sju procent. Antalet utrikes resenärer ökade med sju procent och antalet inrikes resenärer ökade med fem procent. Hittills i år motsvarar ökningen fyra procent, eller nära en miljon resenärer.

Under oktober reste nära 3,1 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med sju procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes ökade med fem procent till 1,2 miljoner och antalet utrikes resenärer ökade med sju procent till 1,9 miljoner.

- Ökningen av antalet resenärer vid våra flygplatser är nästan dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Dessutom stärks också utbudet av destinationer utanför Europa och alltfler reser gentemot långväga destinationer, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Under oktober var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 19 500, vilket är fyra procent fler än under samma månad 2012.

Hittills under 2013 (jan-okt) har över 28 miljoner resenärer flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser, en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2012.


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.