Skip to main content

Fler resenärer vid Arlanda i maj

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2012 13:08 CEST

Under maj reste 1,8 miljoner resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport. Det motsvarar en ökning med två procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med två procent till 1,3 miljoner resenärer medan antalet inrikes resenärer inte uppvisar någon förändring med 500 000 resenärer.

- Vår ambition är att fortsätta utveckla Arlanda som nav för resande i , till och från Sverige. De om- och tillbyggnader som nu genomförs syftar till att möta det ökade resandebehovet men också att förenkla och förbättra för alla dem som flyger, säger Kjell-Åke Westin.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Stockholm Arlanda Airport minskade däremot under perioden med sju procent till 9 350. Det betyder att utsläpp av klimatpåverkande gaser per resenär minskar, liksom buller i flygplatsens närhet.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.