Skip to main content

Första emissionen i Swedavias obligationsprogram

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 10:10 CET

Swedavia har genomfört en framgångsrik första emission om sammanlagt 1,5 miljarder SEK inom ramarna för det MTN-program som etablerades i december 2012.

Det femåriga obligationslånet består av två delar där 1 000 miljoner upplånas med en fast ränta på 2,5 procent och 500 miljoner med rörlig ränta (Stibor + 0,7 procent).

-  Då detta är Swedavias första obligationsemission var det viktigt för oss att komma ut på rätt räntenivå, säger Karl Wistrand, CFO och vice vd, Swedavia. Intresset för företagsobligationer i stabila bolag med starka finanser verkar stort och vi är nöjda med att nu kunna både diversifiera och effektivisera Swedavias finansiering.

Obligationslånet, som upptogs 29 januari, ersätter tidigare banklån och gör det möjligt att fortsätta utveckling av än mer effektiva, hållbara, attraktiva och resenärsvänliga flygplatser.

MTN-programmet (Medium Term Notes) etablerades i december 2012 och innebär att Swedavia har möjlighet att ge ut företagsobligationer om upp till 5 miljarder SEK. SEB står som ledarbank för MTN-programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank. Swedavia har sedan tidigare, utöver banklån, även möjlighet till upplåning om upp till 5 miljarder SEK via ett certifikatprogram.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.