Skip to main content

Fortsatt ökat antal resenärer på Malmö Airport

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:00 CET

Under oktober månad reste 182 729 flygresenärer till eller från Malmö Airport. Det är en ökning med tjugo procent jämfört med samma månad 2010. Utrikestrafiken ökade med tjugofyra procent och inrikestrafiken ökade med arton procent.

Under året har hittills 1 618 484 resenärer rest till och från Malmö Airport vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Det innebär att antalet resenärer som hittills rest från flygplatsen under 2011 nu har passerat det totala antalet passagerare för år 2010 som var 1 589 271.

– Både inrikes- och utrikestrafiken har ökat under oktober månad. Med bland annat Ryanairs nya linje till London på plats kommer förhoppningsvis ännu fler resenärer välja att resa till och från flygplatsen, säger Peter Weinhandl, flygplatsdirektör på Malmö Airport

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med 13 procent i oktober jämförtmed samma månad föregående år.

 

Trafikstatistiken för Malmö Airport och Swedavias övriga flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Weinhandl, flygplatsdirektör på Malmö Airport
Tfn: 040 613 12 00.

Malmö Airport ägs, drivs och utvecklas av Swedavia AB. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Bifogade filer

PDF-dokument