Blod!

Blogginlägg   •   Feb 28, 2017 16:06 CET

Vad symboliserar logistik bättre än vårt eget blodflöde?! Som ett led i att göra jordklotet till ett bra ställe att bo på, tar vi nu vårt samhällsengagemang till en ny nivå och bidrar med vårt eget blod. På, givetvis, frivillig basis får man som medarbetare på Swedebridge lämna blod under arbetstid.

Mer information för den som är intresserad finns på www.geblod.nu

Vad symboliserar logistik bättre än vårt eget blodflöde?!

Läs vidare »

Stridsåtgärder v.8 avblåst

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 10:34 CET

Hamnarbetarförbundet avd. 4 har blåst av stridsåtgärderna mot Göteborgs hamn v. 8. Det är dock fortfarande hög belastning i hamnen och det kommer att ta tid innan man är tillbaka på "normal" nivå. 

För mer info, se nedan utskick från APM Terminals.

Hamnarbetarförbundet har avblåst stridsåtgärderna mot Göteborgs hamn v. 8.

Läs vidare »

Nytt varsel om strejk APM Terminals

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 11:33 CET

Hamnarbetarförbundet avd. 4 har varslat om ytterligare punktstrejker i Göteborgs hamn enl. nedan. 

•tisdagen 21 februari, kl. 13.00 - 17:00
•tisdagen 21 februari, kl. 22.00 till onsdagen 22 februari, kl. 02.00
•torsdagen 23 februari kl. 12.00 - 20.00

För mer information, se utskick från APM Terminals i nedan resurslänk. 

Hamnarbetarförbundet avd. 4 har varslat om ytterligare punktstrejker i Göteborgs hamn.

Läs vidare »

Långa väntetider i hamnen samt varsel om strejk

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 15:12 CET

Fyllnadsgraden i Göteborgs hamn är mycket hög för närvarande. Detta p.g.a. av stormstopp i Göteborgs hamn/APM terminals förra veckan och den rådande blockad mot nyanställningar, inhyrning- och övertidsarbete i containerterminalen. APM Terminals har därför beslutat att exportcontainers får lämnas in till hamnen tidigast två dagar innan closing. Det har även varit långa väntetider i hamnen under veckan.

Utöver den rådande blockaden har Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 varslat om strejk mellan 12:00 och 20:00 tisdagen den 24 januari.

För mer info, se bifogat nyhetsbrev från APM Terminals.

Med vår bredd och erfarenhet, våra rutiner och agentnät är Swedebridge den kompletta speditören som smidigt kan integreras i din verksamhet.

Fyllnadsgraden i Göteborgs hamn är mycket hög för närvarande. Detta p.g.a. av stormstopp i Göteborgs hamn/APM terminals förra veckan och den rådande blockad mot nyanställningar, inhyrning- och övertidsarbete i containerterminalen.

Läs vidare »

Nya varsel om stridsåtgärder på APM Terminals

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 14:30 CET

Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 varslar än en gång om stridsåtgärder gentemot APM Terminals. Blockaden omfattar även denna gång nyanställningar, övertidsarbete och användning av timanställda på kvälls- och nattetid. Blockaden startar den 6 januari och pågår till den sista februari.

​Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 varslar än en gång om stridsåtgärder gentemot APM Terminals.

Läs vidare »

Julkl(app)!

Blogginlägg   •   Dec 14, 2016 15:17 CET

​Bli kund och ladda ner vår app. Du får maximal tillgänglighet till din speditör.

Uppdatering hamnkonflikten

Blogginlägg   •   Nov 22, 2016 16:06 CET

​I förra veckan genomförde Hamnarbetarförbundet sin strejk i Göteborgs hamn vilket påverkade stora delar av landets näringsliv på ett eller annat sätt.

Senaste nytt om strejken

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 13:57 CET

Hamnarbetarförbundet och APM Terminals har ännu inte enats om någon lösning och idag är strejken ett faktum.

Punktstrejker under vecka 46 

Tider för punktstrejkerna 15-18 november 2016
Tisdagen 15 november 14.00-18.00, 22.00-onsdag 03.00
Onsdag 16 november 06.00-09.00, 14.00-18.00, 22.00-torsdag 03.00
Torsdag 17 november 09.00-11.00, 15.00-18.00
Fredag 18 november 09.00-11.00

Hamnarbetarförbundet och APM Terminals har ännu inte enats om någon lösning och idag är strejken ett faktum.

Läs vidare »

Information om konflikten i Göteborgs Hamn

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 15:52 CET

Nedanstående utskick skickades ut i lördags av organisationen Sveriges Hamnar som APMT är medlem av.

”Information från Sveriges hamnar

INFORMATION OM KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN

Lördag 12 november

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Varför kommer APMT och Hamnarbetarförbundet inte överens?

Alla hamnar i Sverige är bundna av ett nationellt kollektivavtal som har ingåtts mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet och som reglerar allt arbete i alla svenska hamnar. I de krav Hamnarbetarförbundet ställer vill de ha långtgående inflytande över hur verksamheten bedrivs och skulle innebära att APMT tvingas skriva på ett avtal i strid med det centrala kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Varför tecknar APMT inte avtal med Hamnarbetarförbundet?

Hamnarbetarförbundet har erbjudits hängavtal av Sveriges Hamnar, men har tackat nej till detta. Ett helt eget kollektivavtal för Hamnarbetarförbundet är inte aktuellt eftersom APMT sedan länge är bundna av det kollektivavtal som finns mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. APMT kan inte skriva på ett avtal i strid med det kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Vad händer härnäst?

Hamnarbetarförbundet har sedan 8 november tagit ut sina medlemmar i blockad enligt varsel 1 (se samtliga varsel nedan). Om APMT och Hamn 4:an inte når en lösning innan tisdag 15 november kommer Hamn 4:an ta ut sina medlemmar i punktstrejker till och med 18 november (varsel 2), samt lösa ut varsel 3 och 4.

Vad gör APMT för att undvika aviserade åtgärder?

Att använda stridsåtgärder för att lösa konflikter gör ofta mer skada än nytta. APMT har under senaste veckorna fört och kommer fortsättningsvis föra en konstruktiv dialog med styrelsen för Hamn 4:an i de frågor, som inte är lagstadgade eller som rör kollektivavtal och förhandlingsordningen, men i slutändan är det Hamnarbetarförbundet som måste dra tillbaka stridsåtgärderna.

Hur kommer konflikten påverka APMT?

Om det blir konflikt kommer de företag som normalt skeppar sina varor till och från Göteborg via container att drabbas. APMT räknar med förseningar och även begränsningar i driften, vilket inte bara kommer påverka företaget, hamnen och dess kunder. Det kommer också ha stor påverkan på Sveriges näringsliv i stort eftersom industrin och handeln är beroende av hamnen för export och import. APMT hanterar cirka 50 % av all containertrafik i Sverige.

Hur påverkas medlemmarna i Transportarbetarförbundet av konflikten?

Varslen i sig omfattar bara medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Andra medarbetare på APMT påverkas formellt sett inte av varslet.

Hur kommer det sig att Hamn 4:an kan varsla om konflikt trots att det finns ett kollektivavtal?

För en arbetsgivare som förbinder sig att följa ett kollektivavtal är den s.k. fredsplikten från de anställda en avgörande motprestation. I Sverige idag innebär ett kollektivavtal ingen garanti för arbetsfred på arbetsplatsen eftersom andra fackföreningar kan kräva egna kollektivavtal – trots att detta är i strid med det avtal som arbetsgivaren redan har.

Finns det risk för samhällskonsekvenser?

Det gör det absolut. 90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APMT hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under den varslade strejken den 15- 18 november beräknas volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 - 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Vad innebär varslen?

Hamnarbetarförbundet har skickat fyra varsel, 2 till APMT, 1 till andra företag i hamnen och 1 till Sveriges Hamnar.

Varsel 1 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.

Varsel 2 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.

Varsel 3 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags lastbärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.

Varsel 4 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.”

Det innebär att APMT är förhindrade att förhandla om vissa punkter enligt ingångna avtal och att de övriga punkterna kan Ni själva läsa om på APMTs tidigare utskick.

STREJKEN

Strejken kommer att utföras under perioden 15/11 – 18/11.

Detta kommer att ske med punktstrejker under denna period.

Tisdag den 15 november kl. 14:00-18:00

Tisdag den 15 november kl. 22:00-03:00

Onsdag den 16 november kl. 06:00-09:00

Onsdag den 16 november kl. 14:00-18:00

Onsdag den 16 november kl. 22:00-03:00

Torsdag den 17 november kl. 09:00-11:00

Torsdag den 17 november kl. 15:00-18:00

Fredag den 18 november kl. 09:00-11:00

Nedanstående utskick skickades ut i lördags av organisationen Sveriges Hamnar som APMT är medlem av.

Läs vidare »

Blockad + Strejk APM Terminals

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 13:47 CET

Som vi tidigare berättat om inleds en övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockad i Göteborgs hamn den 8 november och varar fram till 31 december. Även övriga hamnar kommer att vidta sympatiåtgärder genom att omdirigerat gods från APM Terminals skall sättas i blockad. Den blockaden kommer att gälla från den 15 november till den 31 december.

Utöver detta så varslar nu Hamnarbetarförbundets avdelning 4 om strejk i Göteborgs hamn från den 15 november 2016 kl. 14.00 till den 18 november kl. 11.00. 

För mer information, se nedan brev från APM Terminals samt bifogad länk till Hamnarbetarförbundet avd. 4.

Med vänlig hälsning, 

Swedebridge AB

Som vi tidigare berättat om inleds en övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockad i Göteborgs hamn den 8 november och varar fram till 31 december.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • jortacylhimom@geswuzedtgebobrikxdgfee.wysecp
  • 033-151891

Om Swedebridge

Vi på Swedebridge löser era transportbehov

Vi är tio duktiga och engagerade medarbetare med kontor i Borås och Malmö. Med vår bredd och erfarenhet, våra rutiner och agentnät är Swedebridge den kompletta speditören som smidigt kan integreras i din verksamhet.

Adress

  • Swedebridge
  • Segloravägen 19 / Box 1211
  • 501 12 Borås
  • Sverige