Skip to main content

Nordiskt samarbete för gemensamt ramverk för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:00 CET

Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

– Nordiska städer är internationella förebilder på hållbar stadsplanering. Nu ska Nordiska Green Building Councils, städer, universitet och företag samverka i att definiera vad vi nordbor menar med en hållbar stad, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Målet med projektet är att nå ett gemensamt arbetssätt för hållbar stadsutveckling i de nordiska länderna. Projektet kommer att utföras tillsammans med många samverkanspartner – från svensk sida medverkar 46 olika kommuner, företag, forskningsinstitut och högskolor i projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Från varje nordiskt land kommer en högskola och en stad medverka i en nordisk arbetsgrupp och ha ett specifikt befintligt område att diskutera kring. I Sverige är det Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan som medverkar i den nordiska arbetsgruppen och det svenska området är Järva. Framtagandet av det nordiska ramverket kommer även involvera andra städer, stadsdelar och företag som medverkar i HCS samt från de andra nordiska länderna.

– Vi ska under 2014 ta fram ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling inom HCS och kommer att samordna detta med utvecklingen av det nordiska ramverket, säger Ann-Kristin Karlsson, chef för hållbara städer på Sweden Green Building Council, som kommer vara projektledare.

En nordisk samverkan kring hållbar stadsutveckling kommer leda till ett större fokus på hållbarhet i nordiska projekt och kan ge en stor påverkan även i internationella sammanhang.

För frågor kring ramverket för hållbar stadsutveckling, kontakta Ann-Kristin Karlsson, HCS Manager på Sweden Green Building Council, ann-kristin.karlsson@sgbc.se, +46 709 39 08 34

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy