Skip to main content

Nu blir det enklare att certifiera flera byggnader i Miljöbyggnad

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 08:10 CET

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån certifieringssystemet Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Nu lanseras ett förenklat tillvägagångssätt för att underlätta för fastighetsägare som vill miljöcertifiera sina byggnader i Miljöbyggnad. Liknande byggnader hos en fastighetsägare kan i fortsättningen genomgå en samgranskning. I praktiken kan då flera lika byggnader granskas gemensamt, vilket innebär att bara en av byggnaderna behöver gå igenom granskningsprocessen. För att ta ett exempel behöver man kanske bara granska ett utav trettio småhus, eller ett utav fem flerbostadshus.

- Det här medför en enorm tidsbesparing och förenklar processen för alla fastighetsägare och byggherrar som vill miljöcertifiera flera likadana byggnader i Miljöbyggnad. Och det är mycket viktigt eftersom många verkligen vill bygga energisnålt och miljöanpassat, men ibland har upplevt det som snårigt och dyrt, säger Linda Kjällén som är certifieringschef på Sweden Green Building Council.

Viktigt att fler byggnader miljöcertifieras

Byggnader står för närmare 40 procent av världens energianvändning och därför är det mycket viktigt att bygga och renovera så att fastigheterna blir energisnåla.

- Vi vill verka för att det ska bli så enkelt som möjligt att genomföra en miljöcertifiering utan att göra avkall på den höga kvalitet som måste upprätthållas i en sådan process. Den nya möjligheten att samgranska liknande byggnader i Miljöbyggnad bidrar till det, säger Linda Kjällén. 

--

För tekniska frågor om samgranskning och samcertifiering, kontakta Linda Kjällén, certifieringschef, linda.kjallen@sgbc.se eller Maria Forsgren, certifieringshandläggare, maria.forsgren@sgbc.se

För övriga frågor, kontakta Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör, carl-fredrik.friden@sgbc.se eller 08-599 294 34

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy