Skip to main content

Tolv svenska stadsdelar börjar använda certifieringsguiden Citylab Action

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:10 CET

Idag inleds pilotomgången av Citylab Action med en kickoff i Uppsala. Byggherrar, forskare, politiker, utvecklare m.fl. från olika stadsutvecklingsprojekt runtom i landet träffas under två dagar för att utbyta erfarenheter, lära känna varandra och prata hållbar stadsutveckling.

Citylab Action är en guide för hållbar stadsutveckling som är utvecklad enligt svenska krav och behov och lanserades hösten 2015 av Sweden Green Building Council. I en första omgång kommer guiden användas av tolv stadsutvecklingsprojekt i Sverige. De erfarenheter som projekten får kommer inkluderas i guidens fortsatta utveckling och blir till nytta för framtidens hållbara städer.

Över 70 personer är med på kickoffen, som är inledningen på ett samarbete där deltagarna kommer använda Citylab Actions guide för hållbar stadsutveckling och upprätta hållbarhetsprogram för sina projekt.

- Det är en häftig känsla att vi nu startar pilotomgången, säger Ann-Kristin Belkert, Chef Citylab på Sweden Green Building Council. Det blev en intressant och bra blandning av olika typer av stadsutvecklingsprojekt och de är alla väldigt engagerade.

I Uppsala träffas representanter från Barkarbystaden TRE, Campus Albano, DrottningH, Falsterbokanalen, Lommarstranden, Masthuggskajen, Norrtälje Hamn, Rosendal, Skeppsbron, Solna Business Park, Stadsläkning Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda och Täby Park.

Då takten ökar i Citylab så har Sweden Green Building Council också anlitat Tomas Gustafsson som programledare. Tomas har tidigare arbetat som miljö- och hållbarhetsstrateg på Stockholms stad och inom olika UNDP- och UNEP-projekt. I sin nya roll på Sweden Green Building Council kommer han arbeta med att leda pilotomgångens arbete och möten.

- Det kommer att bli en spännande resa tillsammans med tolv framsynta stadsutvecklingsprojekt som vill utvecklas hållbart, säger Tomas Gustafsson. På detta sätt säkerställer projekten att man hör framtiden till.

Frågor om Citylab Action? Kontakta Tomas Gustafsson på tomas.gustafsson@sgbc.se eller Jonas Lind på jonas.lind@sgbc.se

Övriga frågor kan skickas till Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se 

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål. Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy