Skip to main content

Taggar

life science

swedenbio

läkemedel

biotech

medtech

diagnostik

SwedenBIOs rekommendation för informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.

Utländska experter hyllar Sverige

Utländska experter hyllar Sverige

Dokument   •   2017-10-31 07:32 CET

Sverige är redo att välkomna den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Stockholm. Men vad kan EMA-personal förvänta sig av livet i Stockholm? Vi bad några av våra internationella branschkollegor att dela med sig av sina personliga erfarenheter av hur det är att bo och arbeta i Sverige.

Lista på de 60 företag som presenterar sina idéer på NLSDays 2017
The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2016

I 2016 års upplaga av The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline presenteras svenska företag som driver egen forskning och utveckling av läkemedel och företagens pågående projekt. Rapporten görs årligen och i år identifierades 144 bolag med huvudverksamhet i Sverige – närmare hälften har projekt i klinisk fas.

 Lista på de 80 företag som presenterar sina idéer på NLSDays 2016
Presenterande bolag NLSDays 2016

Presenterande bolag NLSDays 2016

Dokument   •   2016-09-08 08:36 CEST

The Swedish Drug Development Pipeline 2015

The Swedish Drug Development Pipeline 2015

Dokument   •   2015-12-02 14:00 CET

SwedenBIO, med stöd av VINNOVA, genomför varje år en analys av de läkemedelsprojekt som utvecklas av företag med svenskt huvudkontor.

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

SwedenBIO lyfter sex områden där det behövs insatser för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och life science-nation. Inom varje område ger SwedenBIO också förslag på konkreta åtgärder.

SwedenBIOs remissvar på utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt
Lista på de 75 företag som presenterar sina idéer på NLSDays 2015
SwedenBIOs förslag för att ge life science växtkraft via det statliga riskkapitalet

Regeringen har visat tydliga ambitioner för att stärka life science-sektorn i Sverige. Flera positiva initiativ har tagits och översynen av det statliga riskkapitalet är en viktig pusselbit. SwedenBIO vill med detta dokument tydliggöra behovet av skräddarsydda lösningar för att kunna möta de speciella krav som investeringar i life science ställer.

The Swedish Drug Development Pipeline 2014

The Swedish Drug Development Pipeline 2014

Dokument   •   2014-12-03 14:00 CET

This report highlights 98 companies actively developing novel drugs. The projects analyzed are products for human use that reached clinical development, Phase I–III. Data and information in this report originates from a web-based survey and public information.

Handlingsplan för life science

Handlingsplan för life science

Dokument   •   2014-10-21 08:05 CEST

25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar organisationerna den samlade svenska life science-sektorn, från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Program NLSDays

Program NLSDays

Dokument   •   2014-08-29 13:30 CEST

Se programmet, utställare och deltagande företag.

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

Mer än 100 bioteknik-och läkemedelsbolag har FoU-funktioner i Sverige, varav hälften har projekt som nått klinik. I Swedish Drug Development Pipeline redovisas 67 molekyler som nått klinik (dvs fas I-III) och testas inom 80 specifika behandlingsområden. 7 projekt har sedan 2012 års rapport gått vidare till nästa fas. 14 av projekten ligger i den sista fasen innan godkännande, dvs fas III.

Inbjudan till Bubbel och Debatt, 23 april 2013
Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science – bilaga av Mediaplanet i dagens DN

”Jag är inte bara pappa. Jag är också läkare, arbetsgivarrepresentant, svensk skattebetalare och ibland också patient. Det gör det lätt att fokusera på life science.” Så inleder Johan Järte, VD SwedenBIO ledaren i tidningen. Det är precis vad branschorganisationen vill belysa: hur läkemedel, bioteknik, medicinteknik och diagnostik förbättrar svensk välfärd ur många perspektiv.

Pipelinerapporten över svensk life science produktportfölj 2011

Årlig sammanställning av produktportföljen 2011 fär svensk life science. SwedenBIO har tillsammans med Vinnova och Invest Sweden sedan 2006 genomfört pipelinerapporten, en årlig undersökning av produktportföljen hos svenska forskande life science-bolag. Mål och syfte med undersökningen är att kartlägga produktutvecklingen i dess olika faser för svenska läkemedelskandidater.

Presentation Bio Partnering Europe

Presentation Bio Partnering Europe

Dokument   •   2011-10-07 15:52 CEST

SwedenBIO deltar i evenemanget BioPartnering Europe, London, för att marknadsföra svensk Life Science industrin och för att förhandla om att få detta inflytelserika internationella möte till Stockholm år 2014. Se presentation. SwedenBIO participate in the BioPartnering Europe in London to promote Swedish Life Science Industry and to invite the event to Stockholm, hopefully in 2014.

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

Dokument   •   2011-05-26 11:30 CEST

In February to March 2011 a survey of the Swedish Drug Development Pipeline was conducted by SwedenBIO in cooperation with Invest Sweden and VINNOVA. The survey includes projects originating and developed in Sweden. SwedenBIO, Invest Sweden and VINNOVA would like to thank all the participating companies.