Tags

Life science

Swedenbio

Läkemedel

Biotech

Medtech

Diagnostik

The Swedish Drug Development Pipeline 2014

The Swedish Drug Development Pipeline 2014

Dokument   •   2014-12-03 14:00 CET

This report highlights 98 companies actively developing novel drugs. The projects analyzed are products for human use that reached clinical development, Phase I–III. Data and information in this report originates from a web-based survey and public information.

Handlingsplan för life science

Handlingsplan för life science

Dokument   •   2014-10-21 08:05 CEST

25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar organisationerna den samlade svenska life science-sektorn, från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

Program NLSDays

Program NLSDays

Dokument   •   2014-08-29 13:30 CEST

Se programmet, utställare och deltagande företag.

100 svenska företag utvecklar morgondagens läkemedel, varav hälften har projekt i klinik

Mer än 100 bioteknik-och läkemedelsbolag har FoU-funktioner i Sverige, varav hälften har projekt som nått klinik. I Swedish Drug Development Pipeline redovisas 67 molekyler som nått klinik (dvs fas I-III) och testas inom 80 specifika behandlingsområden. 7 projekt har sedan 2012 års rapport gått vidare till nästa fas. 14 av projekten ligger i den sista fasen innan godkännande, dvs fas III.

Inbjudan till Bubbel och Debatt, 23 april 2013
Vi förbättrar för svensk välfärd! SwedenBIO lanserar Life Science – bilaga av Mediaplanet i dagens DN

”Jag är inte bara pappa. Jag är också läkare, arbetsgivarrepresentant, svensk skattebetalare och ibland också patient. Det gör det lätt att fokusera på life science.” Så inleder Johan Järte, VD SwedenBIO ledaren i tidningen. Det är precis vad branschorganisationen vill belysa: hur läkemedel, bioteknik, medicinteknik och diagnostik förbättrar svensk välfärd ur många perspektiv.

Pipelinerapporten över svensk life science produktportfölj 2011

Årlig sammanställning av produktportföljen 2011 fär svensk life science. SwedenBIO har tillsammans med Vinnova och Invest Sweden sedan 2006 genomfört pipelinerapporten, en årlig undersökning av produktportföljen hos svenska forskande life science-bolag. Mål och syfte med undersökningen är att kartlägga produktutvecklingen i dess olika faser för svenska läkemedelskandidater.

Presentation Bio Partnering Europe

Presentation Bio Partnering Europe

Dokument   •   2011-10-07 15:52 CEST

SwedenBIO deltar i evenemanget BioPartnering Europe, London, för att marknadsföra svensk Life Science industrin och för att förhandla om att få detta inflytelserika internationella möte till Stockholm år 2014. Se presentation. SwedenBIO participate in the BioPartnering Europe in London to promote Swedish Life Science Industry and to invite the event to Stockholm, hopefully in 2014.

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

The Swedish Drug Development Pipeline 2011

Dokument   •   2011-05-26 11:30 CEST

In February to March 2011 a survey of the Swedish Drug Development Pipeline was conducted by SwedenBIO in cooperation with Invest Sweden and VINNOVA. The survey includes projects originating and developed in Sweden. SwedenBIO, Invest Sweden and VINNOVA would like to thank all the participating companies.

Lite fakta om Life Science i Sverige och Europa - SwedenBIO

Få en översikt över Life Science industrin: patent, antal företag, kliniska prövningar, forskning och hälsa!

The Swedish Drug Development Pipeline 2010

The Swedish Drug Development Pipeline 2010

Dokument   •   2010-05-27 08:00 CEST

In February – April 2010 a survey of the Swedish Drug Development Pipeline was conducted by SwedenBIO in cooperation with Invest in Sweden Agency (ISA) and VINNOVA. The survey includes projects originating and developed in Sweden. SwedenBIO, ISA and VINNOVA would like to thank all the participating companies.

SwedenBIOs verksamhetsberättelse 2009

SwedenBIOs verksamhetsberättelse 2009

Dokument   •   2010-05-10 16:50 CEST

Ta del av SwedenBIOs verksamhetsberättelse med de viktigaste händelserna och aktiviteterna under 2009.

Livsvetenskaper - Världens viktigaste vetenskap!

Läs Metros bilaga publicerat i samband med SwedenBIOs årsmöte den 27 maj. Läs om världens viktigaste vetenskap - Life Science!

Breaking New Stemcell Research Unlocks Unknown Therapies - Session at BIO2009 Atlanta

Karolinska Institutet, SwedenBIO and Invest in Sweden Agency invites you to one of the most exciting R&D Sessions at BIO 2009 in Atlanta, May 21st 2009. Meet and listen to one of the most successful scientists within stem cell research, Dr Jonas Frisén, M.D. PhD, Tobias Foundation Professor at Karolinska Institutet, Sweden. Chair: Ceci Connolly, National Healthcare Reporter, Washington Post

Program till SwedenBIOs Årsmöte 27 maj i Stockholm

Kom och lyssna till och bli inspirerad av de som vet hur samverkan kan bygga en framgångsrik Life Science bransch! Bland talarna finns t. ex Christel Fenge VD Recipharm Biologics, Johan Järte, VD SentoClone, Pontus Ottosson, VD PULS och Pia Keyser, vVD och forskningschef Innate Pharmaceuticals. SwedenBIO Award kommer delas ut av handelsminister Ewa Björling. Huvudsponsor är Recipharm Biologics.

SwedenBIOs svar på betänkande av företagsfinansieringsutredningen.

SwedenBIOs Finance Working Group har svarat på betänkandet Innovationer och företagande – Sveriges framtid från Näringsdepartementet Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling. SwedenBIO tror att betänkandet är ett bra steg för ökad tydlighet och ett mer övergripande och sammanhängande statligt företags- finansieringssytem.

Program Life Science Investment Day Scandinavia March 9, 2009
Life Science Company Funding Opportunities – Overview of the National & EU Programmes

Welcome to Life Science company funding seminars in Umeå and Lund in collaboration with VINNOVA, Biotech Umeå, Medicon Valley Alliance and Ideon! Grasp the chance to be guided at no-cost by experts on how to find financing from national and EU programmes! In Umeå: March 25th From 11.30 (incl. free lunch) until 17.00. In Lund: April 2nd From 11.30 (incl. free lunch) until 17.00.

SwedenBIO Medlemsbrev 14 januari 2009

Dokument   •   2009-01-22 16:11 CET

Vad planerar SwedenBIO för 2009? Läs det senaste medlemsbrevet från SwedenBIOs VD Mats Berggren!

Fakta om svensk life science

Fakta om svensk life science

Dokument   •   2008-10-13 16:52 CEST

Fakta om svensk life science

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.