Skip to main content

Taggar

life science

swedenbio

läkemedel

biotech

medtech

diagnostik

Project list - The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 (SwedenBIO)

I denna bilaga till rapporten "The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020" av SwedenBIO listas de 148 företag med huvudkontor i Sverige som utvecklar läkemedel samt företagens 420 forskningsprojekt.

The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 (SwedenBIO)

Rapporten innefattar statistik om branschen men också en omfattande lista på alla bolag och läkemedelsprojekt som utvecklas från preklinik till klinisk fas tre, hur långt i utvecklingen de har kommit samt inom vilka terapiområden de utvecklas.

Project list - The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 (SwedenBIO)

This project list is an appendix to the report The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 (SwedenBIO), showing 420 projects - from discovery to clinical phase 3.

The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020 (SwedenBIO)

This report highlights the state of the Swedish pharmaceutical drug R&D pipeline and provides insights into such topics as the therapeutic areas being explored, the distribution of research projects in clinical phases, the number of potential first-in-class medicines, and some of the new areas of scientific opportunity being applied to advanced treatments.

The Nordics – a perfect setting for partnerships and investments

For the 2019 BIO conference, the Nordic consortium has stepped up the ambition on communication, developing a new set of messages with co-funding from Swelife to promote each country individually as well as in a joint Nordic value proposition.

Catalouge of Nordic life science companies

Catalouge of Nordic life science companies

Dokument   •   2019-06-06 08:16 CEST

More than 80 life science companies from the Nordics present at BIO in Philadelphia, June 2019

Bridging the gap – A survey-based report on financing activities in the Life Sciences sector

This report, authored by Sten Westerberg at Westerberg Kommunikation, was initiated and financed by the regional investment promotion agencies Invest in Skåne, Business Region Göteborg and Invest Stockholm in collaboration with SwedenBIO, the Swedish life science industry organization.

Sveriges Internationella attraktionskraft och lyskraft

Ett inspel till den nationella life science-strategin och dess implementering

Handlingsplan för Life Science – för ett konkurrenskraftigare Sverige

Handlingsplanen, framtagen av branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO, lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige.

Program SwedenBIO Opinion

Program SwedenBIO Opinion

Dokument   •   2018-05-14 08:07 CEST

Den 16 maj är det premiär för SwedenBIO Opinion i Malmö. Då sätter vi ljuset på vad life science-branschen behöver för att växa sig starkare och vad politiken kan leverera för lösningar.

Precision Medicine - The Swedish Industry Guide 2018

I en ny rapport av SwedenBIO presenteras 76 företag som är verksamma inom precision medicine och deras 200 projekt och produkter. Företagen utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenseringsmetoder, "omics-analyser", biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem.

SwedenBIOs rekommendation för informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar inför en ägarspridning.

Utländska experter hyllar Sverige

Utländska experter hyllar Sverige

Dokument   •   2017-10-31 07:32 CET

Sverige är redo att välkomna den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Stockholm. Men vad kan EMA-personal förvänta sig av livet i Stockholm? Vi bad några av våra internationella branschkollegor att dela med sig av sina personliga erfarenheter av hur det är att bo och arbeta i Sverige.

Lista på de 60 företag som presenterar sina idéer på NLSDays 2017
The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2016

I 2016 års upplaga av The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline presenteras svenska företag som driver egen forskning och utveckling av läkemedel och företagens pågående projekt. Rapporten görs årligen och i år identifierades 144 bolag med huvudverksamhet i Sverige – närmare hälften har projekt i klinisk fas.

 Lista på de 80 företag som presenterar sina idéer på NLSDays 2016
Presenterande bolag NLSDays 2016

Presenterande bolag NLSDays 2016

Dokument   •   2016-09-08 08:36 CEST

The Swedish Drug Development Pipeline 2015

The Swedish Drug Development Pipeline 2015

Dokument   •   2015-12-02 14:00 CET

SwedenBIO, med stöd av VINNOVA, genomför varje år en analys av de läkemedelsprojekt som utvecklas av företag med svenskt huvudkontor.

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

SwedenBIO lyfter sex områden där det behövs insatser för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och life science-nation. Inom varje område ger SwedenBIO också förslag på konkreta åtgärder.

SwedenBIOs remissvar på utredningen En fondstruktur för innovation och tillväxt