Skip to main content

SwedenBIO och Swecare satsar på samverkan

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:00 CEST

SwedenBIO, branchorganisationen för Life Science företagen i Sverige och Swecare, stiftelsen som arbetar med export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård har slutit ett samarbetsavtal. Genom den nya överenskommelsen öppnar de båda organisationerna upp sina olika aktiviteter för varandras medlemmar.


- Samarbetet innebär att SwedenBIOs medlemsföretag får tillgång till de kontaktytor Swecare skapar på de globala hälso- och sjukvårdsmarknaderna. Det skapar förutsättningar för framgångsrika företag och produkter inom ett område där Sverige tillhör de bästa i världen, säger Mats Berggren VD SwedenBIO


- För våra medlemsföretag och Swecare innebär samarbetet att de ges tillträde till SwedenBIOs breda utbud av nätverk, medlemsservice och erfarenhetsutbyte inom viktiga frågor som industriella samarbeten, affärsutveckling och kapitalanskaffning, säger Karin Lind Mörnesten, VD Swecare.


Organisationerna ökar sitt samarbete inom opinionsbildning och påverkansarbete med målet att öka förståelsen för en framgångsrik Life Science industri och hälso- och sjukvård.
Målet är att få ett ökat stöd från politiker och media för en framgångsrik bransch.


För mer information:
Mats Berggren
VD, SwedenBIO
mats.berggren@swedenbio.com, 08- 21 36 01


Karin Lind-Mörnesten                             
VD, Stiftelsen Swecare
karin@swecare.se, 08-462 37 00           


                     
Stiftelsen Swecare arbetar med export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård. Swecare arbetar utifrån en trippelhelixmodell där akademi, offentlig- och privat sektor samverkar för stärkt internationell konkurrenskraft. Bland Swecares medlemmar finns både offentliga organisationer och privata företag.www.swecare.com

SwedenBIO är branschorganisationen för Life Science företagen i Sverige och samlar medlemsföretag inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik samt deras partners. Målet är att stärka förutsättningarna för en livskraftig och framgångsrik Life Science industri i Sverige. SwedenBIO är plattformen för företagens gemensamma initiativ inom opinionsbildning, nätverk samt kompetensutveckling och medlemsservice inom områden centrala för branschen. www.swedenbio.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera