Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Öppet brev till regeringsföreträdare om Storbritanniens satsning på life science

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2011 18:19 CET

Invest Sweden, Läkemedelsindustriföreningen, SwedenBIO och Swedish Medtech: David Cameron i spetsen för Englands regering stärker life science. Vi tror att en aktiv dialog och samverkan mellan industri, vård och beslutsfattare är en förutsättning för att skapa en miljö där vi på ett bättre sätt kan bidra till att Sverige får en mer modern och jämlik vård som är rustad för framtidens krav.

Överenskommelsen om utveckling och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg: Möjlighet till ökad forskning i Sverige, till nytta för patienter och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2011 13:43 CEST

Överenskommelsen om utveckling och finansiering av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg: Möjlighet till ökad forskning i Sverige, till nytta för patienter och sjukvården Gemensamt pressmeddelande från den svenska Life Science-sektorns branschorganisationer SwedenBIO, Swedish Medtech och LIF

Evenemang 2 träffar

SwedenBIO mfl bjuder in till möte om industrins egna möjligheter att positionera Norden som en attraktiv klinisk forskningsregion

Evenemang   •   Nov 22, 2011 09:59 CET

Att bidra till att stärka Sveriges och Nordens position som en fortsatt attraktiv klinisk forskningsregion kräver långsiktiga åtaganden och samspel mellan ett flertal olika aktörer som berörs av den kliniska forskningen. Flera nationella och regionala initiativ har tagits för att återta en tätposition inom klinisk forskning och dessa initiativ är viktiga. Både akademi, universitet, industri...

2011-11-29, 08:30 - 17:15 CET

Radisson Blu royal Park Hotel Frösundaviks Allé 15, Stockholm

Mer hälsa för pengarna genom kvalitetsjämförelser och snabbare utvärdering av innovationer

Evenemang   •   Nov 21, 2011 16:17 CET

Regeringen har på senare tid initierat flera reformer med syfte att uppnå ökad patientsäkerhet och tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Efter sommaren tillkännagavs också en särskild utredare med uppdrag att också se över prissättningen av originalläkemedel med syfte att säkerställa kostnadseffektivitet på läkemedelsområdet. Nästan samtidigt skrev regeringen under avtalet med SKL om nya s...

2011-11-23, 08:30 - 12:00 CET

Fotografiska, Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22.