Skip to main content

Tiden är nu för Sub-Sahara Afrika – stora möjligheter för svenska företag

Nyhet   •   Jul 10, 2012 09:00 CEST

I Swedfunds senaste rapport framgår att tillväxten i Sub-Sahara Afrika kommer vara stark under en lång tid framöver. Sex av de tio snabbast växande ekonomierna 2011-2016  återfinns sannolikt i denna region. Det svenska näringslivet är väl anpassat till den efterfrågan som idag finns i de afrikanska länderna söder om Sahara vilket ger stora affärsmöjligheter.

Även andra makroekonomiska variabler än tillväxt utvecklas åt rätt håll i Sub-Sahara Afrika. Inflationen fortsätter falla, många av regionens ekonomier är starka med små eller inga budgetunderskott alls och statsskulden är i många länder inget problem.

Analyser av de afrikanska marknaderna visar på att det svenska näringslivet är väl anpassat till den efterfrågan som idag finns i de afrikanska länderna söder om Sahara – affärsmöjligheterna är således stora. Det finns flera intressanta sektorer att investera i, det är inte längre bara råvaruindustrin som ger möjligheter för utländska företag. Därtill är avkastningen på investeringar god.

Anledningen till den goda utvecklingen, utöver bättre ekonomiska förutsättningar, stavas minskade politisk oro och en ökad reformiver hos länderna. Redan idag är fler länder i Sub-Sahara Afrika högt rankande i IMFs index över företagsklimatet och i flera fall bättre än i OECD-länderna. Till detta ska läggas att regionen ligger långt framme när det gäller pågående reformarbete för att förbättra företagsklimatet.

Mer information om rapporten; Per Juth, per.juth@swedfund.se, 070-558 30 78