Skip to main content

Vårt bidrag – flera och bättre jobb!

Nyhet   •   Feb 21, 2013 10:00 CET

Tillsammans med 26 internationella utvecklingsfinansiärer utfärdade Swedfund i januari en gemensam kommuniké med anledning av lanseringen av IFCs Jobs Study, ”Assessing Private Sector Contributions to Job Creation and Poverty Reduction”.

Arbetstillfällen är ett centralt ämne på den globala utvecklingsagendan. Vid konferensen, IFC Job Conference i januari i Washington, fördjupades förståelsen för omfattningen av och brådskan med att skapa fler och bättre arbetstillfällen i länderna som vi investerar i. Genom vårt uttalande, vill vi understryka att vi gör allt vi kan i denna avgörande fråga. Vid Internationella Valutafondens och Världsbankens årsmöten 2012 och i 2013 års ”World Development Report on Jobs”, fokuserade det internationella samfundet på denna kritiska fråga. Fler än 200 miljoner människor är för närvarande arbetslösa, de flesta är unga människor. För att hantera befolkningsökningen behöver 600 miljoner nya jobb skapas fram till 2020.

Den privata sektorn genererar 90 procent av arbetstillfällena i utvecklingsländer och erbjuder en hållbar lösning på denna utmaning. Som en del av det internationella utvecklingssamarbetet, i vår roll som främjare av privatsektorutveckling, samarbetar vi i vårt gemensamma åtagande att stödja privat sektor genom att erbjuda finansiering för investeringar. Dessutom ger många av våra systerinstitutioner råd till företag och regeringar, i syfte att förbättra investeringsklimatet för den privata sektorns jobbskapande. Givet vår särskilda relation till den privata sektorn, regeringar och andra organisationer, har vi en nyckelroll i att bidra till agendan.

Utifrån respektive institutions mandat, kan våra insatser inkludera, men är inte begränsade till att:

 • Främja ett förbättrat investeringsklimat, hjälpa till att uppmuntra inträdet och förbättra driften av privata företag, och således bidra till att skapa arbetstillfällen i den formella sektorn.
 • Förbättra infrastruktur, genom att hjälpa till att öka privat deltagande och förbättra tillgängligheten och kvalitén på tjänster, vilket bidrar till att företag skapar fler arbeten.
 • Öka tillgången på finansiering, speciellt för mikro-, små- och medelstora företag, vilket tillåter dem att växa och skapa arbetstillfällen.
 • Uppmuntra den privata sektorn att samarbeta med utbildningsinstitutioner för att säkerställa att utbildning och träning bättre möter företagens behov samt erbjuda arbetsplatsträning.
 • Bistå företag i den privata sektorn att stärka deras leverantörs- och distributionskedjor och nätverk och förbättra deras produktivitet, som ett led i att främja möjligheter till arbeten.
 • I allt detta arbete, åta oss att främja framväxten av formella arbetstillfällen med goda arbetsvillkor och att främja inkludering av  utsatta grupper, såsom kvinnor, ungdomar, och de fattiga.

Vi kommer att använda den expertis och de olika verktyg som våra respektive institutioner har utvecklat, och agera koordinerat när det är lämpligt, för att maximera vår påverkan. Vi strävar efter att lära av varandra och genomföra spjutspetsinsatser inom områden där det saknas kunskap och gemensam metodik, så som resultatmätning av jobbskapande. Våra insatser kompletterar andra högnivåinsatser som syftar till att främja skapandet av arbetstillfällen och förbättra kvalitén på arbetstillfällen.

Det är dags för alla intressenter att arbeta tillsammans för att adressera denna stora utmaning, som kommer att kräva våra gemensamma insatser för att uppnå hållbara lösningar. Tillsammans, kan vi adressera denna globala utmaning och hitta mer effektiva sätt att skapa fler och bättre arbetstillfällen för de miljontals människor som behöver dem.

Lista på deltagande institutioner:

 • African Development Bank (AfDB)
 • Asian Development Bank (ADB)
 • Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO)
 • Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)
 • CDC Group (British Development Finance Institution)
 • COFIDES (Spanish Development Finance Institution)
 • Council of Europe Development Bank (CEB)
 • DEG (German Development Finance Institution)
 • Development Bank of Austria (OeEB)
 • Development Bank of Latin America (CAF)
 • Entrepreneurial Development Bank of the Netherlands (FMO)
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • European Investment Bank (EIB)
 • Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund)
 • French Investment and Promotions Company for Economic Cooperation (Proparco)
 • Inter-American Development Bank (IDB)
 • Inter-American Investment Corporation (IIC)
 • International Finance Corporation (IFC)
 • Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)
 • Korean Finance Corporation (KoFC)
 • Multilateral Investment Fund (MIF)
 • Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
 • Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 • Overseas Private Investment Corporation (OPIC, US)
 • SOFID (Portuguese Development Finance Institution)
 • Swedfund
 • Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)

Ladda ner rapporten här IFC Job Study Report 2013

Läs mer på IFCs hemsida.