Skip to main content

Swedfund investerar i indisk sjukvårdskedja

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 10:40 CET

Swedfund investerar tillsammans med DEG och Quadria Capital i specialist-sjukvårdsaktören Medica. Investeringen möjliggör Medica att bli den största sjukvårdskedjan i östra Indien. Medicas idé är att tillhandahålla högkvalitativ vård till en rimlig kostnad.

Medica Synergie (”Medica”) verkar i östra Indien, en region med ca 300 miljoner invånare. Tillgängligheten av sjukvård är begränsad och den sjukvård som finns håller ofta låg kvalitet, vilket gör att behovet av investeringar är stort. Tätheten av sjukhusbäddar i regionen uppgår endast till 3,6 sjukhusbäddar per 10 000 invånare relativt snittet om 9 i Indien och 29 i västvärlden. Behovet av högkvalitativ sjukvård i regionen är så stort att patienter i dagsläget tvingas färdas långa sträckor för att uppsöka vård, vilket medför högre kostnader och lidande för patienterna.

Medica, som grundades 2007, driver tre specialistsjukhus i östra Indien och har idag totalt cirka 500 sjukhusbäddar fördelat på sjukhusen i Kolkata, Siliguri och Jamshedpur. Med investeringen från bland andra Swedfund möjliggörs fortsatt tillväxt av kliniker och sjukhusbäddar i regionen. Medica erbjuder avancerade sjukvårdstjänster inom kardiologi, internmedicin, neurologi, ortopedi, ÖNH, intensivvård, akutvård och dialys.

Swedfunds uppdrag är att som långsiktig och ansvarstagande investerare i lokala företag skapa bestående utvecklingsresultat i våra verksamhetsländer. Swedfunds investeringsstrategi kanaliseras därför utifrån tre grundpelare – samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet.

Fredrik Törgren, ansvarig för Swedfunds investering i Medica:

”Det känns mycket roligt att genom denna investering bidra till ökad tillgänglighet och utbyggnad av högkvalitativ sjukvård i en region som är i stort behov av fler sjukhus. Grundarna och ledningen i Medica har gjort ett gediget arbete hittills, och vi kan genom att stötta bolagets expansion öka antalet kliniker och sjukhus-bäddar. Vi kommer arbeta aktivt med såväl kvalitetsfrågor som miljö- och socialt relaterade företagsfrågor (ESG) och därigenom bidra till utvecklingen av ett långsiktigt starkt och hållbart företag som genom sin verksamhet bidrar till samhällsutveckling.”

Om Quadria Capital

Quadria Capital är en oberoende investeringsförvaltare baserad i Singapore, som investerar i snabbväxande hälsovårdssektorer på tillväxtmarknader i sydöstra och södra Asien. Quadria Capitals uppdrag är att göra meningsfulla investeringar som gör skillnad genom att öka tillgängligheten av prisvärd och högkvalitativ sjukvård till den befolkning som behöver den som mest. Quadria Capital är av åsikten att ansvarsfulla investeringar är kritiska för långsiktigt och hållbart värdeskapande i dess investeringsregion.

Om DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

DEG, ett dotterbolag till KfW och en av de största europeiska utvecklingsbankerna i Europa, finansierar investeringar i privata företag i utvecklingsländer och länder i transation. DEG har arbetat med privatsektorinvesteringar i Indien sedan 1964. Från sin mångåriga erfarenhet i Indien och från andra utvecklingsmarknader, tillhandahåller DEG värdefull assistans för bolag som vill realisera sina investeringsprojekt. DEG investerar i företag i alla sektorer som bidrar till hållbar utveckling av ekonomierna. DEG:s indiska portfölj uppgår till mer än 500 MEUR spritt över cirka 50 projekt.

Kontakt: Fredrik Törgren, Senior Investment Manager
Telefon: 08-725 94 15, E-post: fredrik.torgren@swedfund.se


Om Swedfund
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom att hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund bildades 1979 och har idag 39 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och ett regionalkontor i Nairobi, Kenya. Swedfund erbjuder ägarkapital, lån, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution.

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se