Sobi™ tecknar tillverkningsavtal med Pfizer

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 08:02 CEST

Sobi har kommit överens med Pfizer om att förlänga tillverkningsavtalet för ReFacto AF® i Sobis GMP-certifierade anläggning för biologiska läkemedel i Stockholm till och med den 31 december 2023. Sobi har också beslutat att flytta tillverkningen av den aktiva läkemedelssubstansen för Kineret® till Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.

Elocta® - första hemofilibehandlingen som ger förlängt skydd nu tillgänglig för patienter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 08:26 CEST

Sobi meddelar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Elocta® (efmoroctocog alfa) ska ingå i högkostnadsskyddet i Sverige från den 27 april 2016. Elocta är ett rekombinant framställt humant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen.

Bo Jesper Hansen avgår som styrelseordförande i Sobi™ - Håkan Björklund att nomineras till ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:23 CET

Sobi styrelseordförande, MD, PhD, Bo Jesper Hansen har meddelat Sobis valberedning att han inte kommer att ställa upp för omval vid årsstämman 2016. Valberedningen kommer att föreslå att aktieägarna väljer PhD Håkan Björklund som ny styrelseordförande för Sobi.

Sobi™ publicerar sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:21 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2015. Intäkterna för helåret uppgick till total 3 228 MSEK (2 607), en ökning med 24 procent jämfört 2014. Intäkterna i fjärde kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år och produktintäkterna ökade med 21 procent, där speciellt Orfadin® (nitisinon) och Kineret® (anakinra) uppvisade starka resultat.

Sobi påbörjar kommersiell lansering av Elocta i de första länderna i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2016 08:00 CET

Sobi har inlett den kommersiella lanseringen av Elocta® (efmoroctocog alfa) i de första länderna i Europa. Elocta är ett rekombinant humant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen, och är det första läkemedlet för behandling av hemofili A som ger möjlighet till ett förlängt skydd mot blödningar med profylaktiska injektioner var tredje till femte dag som godkänts i EU.

Sobi får kommersialiseringsrättigheter för Relistor®, Deflux® och Solesta® av PharmaSwiss

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2016 08:00 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) (STO: SOBI) offentliggjorde idag att bolaget erhållit kommersialiseringsrättigheter från det Schweiziska bolaget PharmaSwiss för att distribuera Relistor®, Deflux® och Solesta® i stora delar av Europa inklusive Västeuropa, Tjeckien, Slovakien och Ungern, samt för Relistor även Ryssland.

”Jag är glad över att vi nu utökar vårt framgångsrika samarbete med PharmaSwiss och att vi kan erbjuda patienter och läkare flera behandlingsalternativ som adresserar stora medicinska behov inom varje specifikt terapiområde”, säger Alan Raffensperger, senior vice president och Chief Operating Officervid Sobi.

Sobi kommer att hantera all kommersiell verksamhet inom området, vilket också inkluderar lansering, tillgång till produkt för marknaden och för patienter, samt marknadsföringsaktiviteter, medan PharmaSwiss kommer fortfarande att ansvara för tillverkningen och tillhandahålla de färdiga produkterna samt produktinformation.

De tre nya produkterna som Sobi kommer att distribuera, varav ett är läkemedel och två är medicintekniska produkter, är godkända för specialistindikationer:

 • Relistor (metylnaltrexonbromid) är indicerat för behandling av opioidframkallad förstoppning när behandling med laxermedel hos vuxna patienter i åldern 18 år och äldre inte varit tillräcklig
 • Deflux är indicerat för behandling av barn med vesikoureteral reflux
 • Solesta är indicerat för behandling av fekal inkontinens hos patienter i åldern 18 år och äldre som inte svarat på standardbehandling

I juni 2013 offentliggjorde Sobi sitt första distributionsavtal med PharmaSwiss för marknadsföring av Megace®, Monopril®, Cefzil® and Duricef®, produkter som är godkända för behandling inom följande terapiområden; onkologi, kardiovaskulär sjukdom och infektionssjukdomar.

----

Om Sobi Partner Products
Sobi Partner Products (SPP) är en affärsenhet inom Sobi som erbjuder en unik kommersialiseringsplattform för partners med nisch- och specialprodukter. SPP erbjuder omfattande kunskaper och lokal erfarenhet genom vår direkta närvaro över hela EU, Östeuropa, Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika. Vi tillhandahåller produkter som möter viktiga otillfredsställda behov, från enskilda licensprogram till subventionering och full kommersialisering, främst inom våra kompetensområden

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i europa, mellanöstern, ryssland och nordafrika. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

Sobi offentliggjorde idag att bolaget erhållit kommersialiseringsrättigheter från det Schweiziska bolaget PharmaSwiss för att distribuera Relistor®, Deflux® och Solesta® i stora delar av Europa inklusive Västeuropa, Tjeckien, Slovakien och Ungern, samt för Relistor även Ryssland.

Läs vidare »

Sobi och Biogens Elocta® (rFVIIIFc) godkänd i Europa för behandling av hemofili A

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 08:52 CET

– Första behandlingen som ger förlängt skydd mot blödning med profylaktiska injektioner var tredje till femte dag –

– Produkten lanseras i de första EU-länderna i början av 2016 –

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) (STO: SOBI) och Biogen (NASDAQ: BIIB) meddelade idag att EU-kommissionen har godkänt Elocta® (rFVIIIFc) för behandling av hemofili A i alla 28 EU-länder, samt Island, Lichtenstein och Norge.Elocta är ett rekombinant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen för behandling av hemofili A. Elocta blir den första behandlingen för hemofili A i EU, som ger förlängt skydd mot blödningar genom profylaktiska injektioner var tredje till femte dag.

”EU-kommissionens godkännande av Elocta är en viktig milstolpe för alla patienter med hemofili A och gör det möjligt att förbättra vården av hemofili A i hela EU”, säger Birgitte Volck, MD, PhD., senior vice president Development och Chief Medical Officer på Sobi. ”Vårt fokus nu är att säkerställa snabb och pålitlig tillgång till Elocta för personer i hela Europa som lever med hemofili A”.

Elocta är avsett för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A och kan användas av personer i alla åldrar. EU-kommissionens godkännande av Elocta baserar sig på resultat från den kliniska fas 3-studien A-LONG som visade på effekt, säkerhet och farmakokinetik för Elocta (rFVIIIFc) hos tidigare behandlade pojkar och män över 12 år med svår hemofili A, samt från den kliniska fas 3-studien Kids A-LONG, som visade på effekt och säkerhet av rFVIIIFc hos tidigare behandlade pojkar under 12 års ålder med hemofili A. Biverkningar med en frekvens på ≥ 0,5 %, var ledsmärta, allmän sjukdomskänsla, muskelsmärta, huvudvärk och hudutslag.

”Elocta är det första betydelsefulla framsteget inom behandlingen av hemofili A på nästan 20 år och stärker vårt engagemang för att förbättra vården av personer med denna sjukdom runt om i världen”, säger Gilmore O’Neill, M.D., senior vice president Drug Innovation Units på Biogen. ”Sedan behandlingen godkändes i USA i fjol har vi sett vilka fördelar som ett förlängt skydd mot blödningar kan erbjuda personer med hemofili A. Vi är mycket glada över att samarbeta med Sobi för att göra den här innovativa behandlingen tillgänglig för personer i Europa.”

Sobi och Biogen samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av rFVIIIFc för hemofili A. I fjol utnyttjade Sobi sin option att erhålla rättigheterna att slututveckla och kommersialisera rFVIIIFc på sina marknader, vilka i huvudsak är Europa, Nordafrika, Ryssland, samt vissa marknader i Mellanöstern. Biogen leder utvecklingen och tillverkningen av produkten, samt har rättigheterna till kommersialisering i Nordamerika och alla andra regioner i världen utanför Sobis marknader.

Elocta är varumärket för rFVIIIFc på Sobis marknader. Det är också godkänt under namnet Eloctate® [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein] i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.

---

Om Elocta (rFVIIIFc)

Elocta (rFVIIIFc) är den första rekombinanta, koagulationsfaktor VIII-terapin med förlängd cirkulationstid i kroppen, för behandling av hemofili A. Elocta är avsett för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili A och kan användas av personer i alla åldrar. Elocta utvecklades genom att slå samman faktor VIII med borttagen B-domän med Fc-delen av immunglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta anses göra det möjligt för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar och har effekt i kroppen. Även om Fc-teknologin har använts inom andra terapiområden under 15 år, så är Sobi och Biogen de första bolagen att tillämpa teknologin inom hemofili. Allergiska överkänslighetsreaktioner och utveckling av faktor VIII-neutraliserande antikroppar (inhibitorer) kan förekomma efter tillförsel av Elocta.

Om hemofili A 

Hemofili (blödarsjuka) A är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt på grund av kraftigt reducerade nivåer. eller total avsaknad av faktor VIII-proteinet som krävs för normal blodlevring. Personer med hemofili A upplever blödningar som kan ge upphov till smärta, icke reversibla skador på leder och livshotande blödningar. Enligt World Federation of Hemophilia, är uppskattningsvis 140 000 personer diagnosticerade med hemofili A i världen.

Behandlingar för hemofili A, den vanligaste formen av hemofili, kan antingen ges enligt ett schema för att förebygga eller minska antalet blödningar (profylaktisk behandling), eller för att behandla blödningar när de uppstår (vid behov). World Federation of Hemophilia rekommenderar att profylaktisk behandling ska vara målet, eftersom det kan förebygga blödningar och leddestruktion. Regelbunden profylaktisk behandling kan fördröja ledskador och förbättra livskvaliteten.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt två projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Om Biogen

Biogen använder avancerad vetenskap och medicin för att upptäcka, utveckla och leverera till patienter över hela världen innovativa terapier för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, hemofili och autoimmuna sjukdomar. Biogen Idec grundades 1978 och är världens äldsta oberoende bioteknikföretag. Patienter över hela världen drar nytta av dess ledande behandlingar inom multipel skleros. För produktmärkning, pressmeddelanden och ytterligare information om företaget, vänligen besök www.biogen.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

EU-kommissionen har godkänt Elocta® (rFVIIIFc) för behandling av hemofili A i alla 28 EU-länder. Elocta är ett rekombinant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen för behandling av hemofili A. Elocta blir den första behandlingen för hemofili A i EU, som ger förlängt skydd mot blödningar genom profylaktiska injektioner var tredje till femte dag.

Läs vidare »

Behandling mot blödarsjuka nu tillgänglig för patienter i utvecklingsländer genom den största fleråriga donationen någonsin

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2015 13:37 CEST

Världsorganisationen för Blödarsjuka, World Federation of Hemophilia (WFH) utvidgar sitt humanitära biståndsprogram. Sobi, Biogen och WFH samarbetar för att skapa en varaktig tillgång till blödarsjukemedicin och ett paradigmskifte när det gäller behandling av blödarsjuka i utvecklingsländer genom humanitära donationer.

Kineret® får marknadsgodkännande i Australien för sällsynt form av kronisk artrit hos barn

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2015 10:33 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) har tillsammans med sin partner, A. Menarini Australia Pty Ltd, fått marknadsgodkännande i Australien för Kineret (anakinra), för behandling av systemisk juvenil ideopatisk artrit (SJIA), en sällsynt form av kronisk artrit hos barn.

”Vi är glada och uppmuntrade över godkännandet, som möjliggjordes genom givande samverkan mellan läkare, reglerande myndigheter, Sobis avdelning för läkemedelsutveckling och Menarini”, säger Kristina Timdahl, medicinsk terapiområdeschef för affärsområdet Inflammation på Sobi . ”Vi ser fram emot att kunna erbjuda behandling till en bredare patientgrupp i Australien framöver”.

---

Om SJIA

Systemisk juvenil idiopatisk artrit (SJIA) är en ovanlig form av kronisk artrit hos barn upp till 16 års ålder. Cirka 100 av 100 000 barn drabbas av artrit, och av dessa har 10-20 procent SJIA som idag klassas som en autoinflammatorisk sjukdom. Sjukdomen orsakar inte bara inflammation i lederna utan också febertoppar, hudutslag, anemi, samt förstoring och inflammation av större organ. Trots behandling, får många barn livslånga och allvarliga komplikationer som benskörhet och tillväxtrubbningar.

Om Kineret

Kineret är ett rekombinant proteinläkemedel som blockerar den biologiska aktiviteten hos IL-1α och IL -1ß genom att binda till

interleukin-1-typ 1-receptorn (IL-R1), som uttrycks i en mängd olika vävnader och organ, och därigenom blockerar signalerna från interleukin-1 (IL-1). IL-1 är en central förmedlare av inflammation och starkt bidragande till autoinflammatoriska sjukdomar.

Om A.Menarini Australia

Som del av Menarini Group, ett ledande europeiskt biofarmaceutiskt företag, är Menarini Australien inriktat på att tillhandahålla olika receptläkemedel och hälsoprodukter för den australienska marknaden. Med en omfattande varumärkesportfölj, marknadsför Menarini Australien ett brett utbud av läkemedel, bioteknik- och hälsoprodukter. Genom att bygga vidare på våra styrkor inom dermatologi, primärvård, hälsa och specialistvård kan vi nu introducera flera nya produkter för behandling av mäns sexuella hälsa, hjärt- kärlsjukdom, allergi och lungsjukdomar. För ytterligare information besök www.menarini.com.au

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i europa, mellanöstern, ryssland och nordafrika. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

Sobi har tillsammans med sin partner, A. Menarini Australia Pty Ltd, fått marknadsgodkännande i Australien för Kineret (anakinra), för behandling av systemisk juvenil ideopatisk artrit (SJIA), en sällsynt form av kronisk artrit hos barn.

Läs vidare »

Tidskriften Haemophilia publicerar data från fortsättningsstudie som stödjer långsiktig säkerhet och effekt av Eloctate/Elocta

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 13:10 CEST

– Interimsresultat visar att individer behandlade bibehöll låg blödningsfrekvens med profylaktisk behandling

Biogen (NASDAQ: BIIB) and Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) (STO: SOBI) meddelar idag att nyligen publicerad data visar att personer som behandlas profylaktiskt med ett förlängt doseringsintervall av Eloctate®/Elocta® (rFVIIIFc) [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein] hade låg blödningsfrekvens. Resultaten från den öppna, fas-3 fortsättningsstudie som kallas ASPIRE har publicerats i onlineversionen av Haemophilia, internationell vetenskaplig tidskrift för World Federation of Hemophilia, European Association for Haemophilia and Allied Disorders och Hemostasis & Thrombosis Research Society.

Personer som tidigare deltagit i och avslutat fas-3-studierna A-LONG och Kids-LONG var kvalificerade att delta i fortsättningsstudien ASPIRE. Resultaten fram tills nu visar att majoriteten av ASPIRE-deltagarna bibehöll eller förlängde doseringsintervallen mellan behandlingarna jämfört med A-LONG och Kids A-LONG. Vid tiden för interimsanalysen var mediantiden för deltagande i APIRE-studien 80,9 veckor för vuxna och ungdomar som avslutat A-LONG-studien och 23,9 veckor för de barn som avslutat Kids A-LONG-studien. Den primära effektvariabeln för ASPIRE var inhibitorutveckling. Inga inhibitorer rapporterades i någon av grupperna. Interimsanalysen av ASPIRE visar att vuxna och ungdomar hade i genomsnitt 0,66, 2,03 och 1,97 blödningstillfällen per år, s.k. annualised bleeding rate (ABR) i respektive behandlingsarm – individuell, veckovis och modifierad profylaxbehandling. Barn som stod på individuellt anpassad profylaxbehandling hade också få blödningstillfällen med en övergripande median ABR på 0,0 hos barn under 6 år och 1,54 för barn 6 till 12 år. Dessa resultat är i linje med data från fas 3-studierna A-LONG och Kids A-LONG.

Artikeln redogör också för skillnader i profylaktisk injektionsfrekvens från A-LONG studiens slut fram till interimsanalysen. Av de vuxna och ungdomar som var kvar i studien fram till interimsanalysen (n=128) bibehöll 72 procent samma profylaktiska doseringsintervall, 22 procent förlängde tiden mellan injektioner, medan 6 procent kortade tiden mellan injektioner. Deltagare i fortsättningsstudien kunde byta behandlingsgrupp när som helst under studiens gång.

“Utformningen av ASPIRE-studien ger läkare en hög grad av flexibilitet gällande dosering, med målet att återspegla deras verkliga behandlingspraxis,” sa Guy Young, M.D., Chef för Hemostasis and Thrombosis Center, vid Los Angeles barnsjukhus. ”Resultaten antyder att profylaktisk behandling med Eloctate/Elocta är effektiv och säker för långsiktig behandling av hemofili A.”

De flesta individerna i ASPIRE behandlades profylaktiskt och kunde bibehålla skyddet mot blödningar med oförändrad Eloctate/Elocta faktorkonsumtion från A-LONG och Kids-LONG.

Växande faktabas bekräftar ytterligare Eloctates/Eloctas kliniska profil

Artikeln rapporterade data från den kumulativa behandlingstiden från det att A-LONG och Kids A-LONG studierna startade till dess att interimsanalysen av data från ASPIRE gjordes. Medianen av den kumulativa behandlingstiden var 117,7 veckor för vuxna och ungdomar och 51,5 veckor för barn under 12 år.

I samtliga åldersgrupper överensstämde säkerhetsresultaten med vad som förväntas förekomma hos personer med hemofili A. Det förekom inga rapporter om allvarliga allergiska reaktioner eller blodproppar. De vanligast förekommande avvikande händelserna (incidens större eller lika med fem procent) var vanlig förkylning, ledsmärta och övre luftvägsinfektion.

”Resultaten som nu publiceras bidrar till den växande faktabas som visar på Eloctates/Eloctas säkerhetsprofil och möjlighet att erbjuda skydd mot blödningar”, sa Wing-Yen Wong, M.D., vice president, Global Medical, Hematology and Immunology vid Biogen. ”Som företag fokuserat på att tillföra nya bättre behandlingsmöjligheter till personer med hemofili är vi starkt engagerade i att samla omfattande kliniska data från långtidsbehandling av alla patientgrupper.”

”Vi är fortsatt fokuserade på målet att höja nivån på hemofilibehandling globalt och vi anser att publiceringen av dessa viktiga kliniska forskningsresultat bidrar till att föra den medicinska kunskapen inom hemofilibehandling framåt”, sa Birgitte Volck, M.D., PhD., senior vice president och Chief Medical Officer vid Sobi. ”Dessa interimsresultat från fortsättningsstudien bidrar till att bekräfta den sedan tidigare kända effekt och säkerhet som Eloctate/Elocta erbjuder i behandlingen av personer med hemofili A.”

---

Om ASPIRE

ASPIRE är en öppen, icke randomiserad, flerårig fortsättningsstudie för personer som har slutfört fas-3-studierna A-LONG eller Kids A-LONG. I studien ingick 211 män, inklusive 150 (98 procent) av de som slutfört A-LONG och 61 (92 procent) av de som slutfört Kids A-LONG. Den primära effektvariabeln är inhibitorutveckling. De sekundära mätpunkterna inkluderar blödningstillfällen per år, s.k. annualised bleeding rate (ABR) per individ, antalet behandlingsdagar med Eloctate/Elocta och deltagarens upplevelse av behandlingseffekt av blödningstillfällen.

Om Eloctate/Elocta (rFVIIIFc)

Elocta (rFVIIIFc) är en rekombinant långtidsverkande koagulationsfaktorterapi under utveckling för personer med hemofili A. Eloctate är den första rekombinanta koagulationsfaktor VIII terapin med förlängd cirkulation i kroppen, som godkänts för vuxna och barn med hemofili A i USA, Kanada, Australien och Japan. En ansökan om marknadsföringstillstånd för Elocta i Europa överlämnades till den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i oktober 2014. Elocta utnyttjar Fc-fusionsteknologi, som sätter ihop faktor VIII-molekylen med Fc delen från Immunglobulin G subtyp 1 (IgG1, ett vanligt förekommande protein i kroppen). Denna teknologi anses göra det möjligt för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen har effekt kvar i kroppen.

Om hemofili A

Hemofili (blödarsjuka) är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga hos en person är nedsatt till följd av kraftigt reducerade nivåer eller fullständig avsaknad av proteinet faktor VIII. Personer med hemofili A får förlängda blödningar som kan orsaka smärta, bestående ledskada och livshotande blödningar. Enligt World Federation of Hemophilia har cirka 142 000 personer identifierats leva med hemofili A.[i] Profylaktiska injektioner av faktor VIII kan tillfälligt ersätta den saknade koagulationsfaktorn som behövs för att kontrollera blödning och förhindra nya blödningar.

Inhibitorutveckling är en reaktion från kroppens immunförsvar som stör behandlingen. Ungefär 25 till 30 procent av personer med allvarlig hemofili A utvecklar inhibitorer under sin livstid. Inhibitorer utvecklas efter ca 8-10 behandlingsdagar i medianfallet, men dessa siffror varierar stort.[ii]

Om samarbetet mellan Sobi och Biogen

Sobi och Biogen samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Elocta/Eloctate/rFVIIIFc för behandling av hemofili A. Sobi innehar rättigheterna till den slutliga utvecklingen och kommersialiseringen för rFVIIIFc i Sobis territorier (Europa, Ryssland, delar av Mellanöstern och norra Afrika). Biogen har lett utvecklingen av Elocta/Eloctate/rFVIIIFc, och har tillverkningsrättigheter och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och alla andra regioner där Sobi inte är närvarande.

[i]World Federation of Hemophilia. Annual Global Survey 2012. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1574.pdf. Accessed July 2015.

[ii] Mariani G, Konkle BA, Kessler CM. Inhibitors in Hemophilia A and B. In: Hoffman R, ed. Hematology : basic principles and practice. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 2013:1961-1970. 

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i europa, mellanöstern, ryssland och nordafrika. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com

Nyligen publicerad data visar att personer som behandlas profylaktiskt med ett förlängt doseringsintervall av Eloctate®/Elocta® (rFVIIIFc) hade låg blödningsfrekvens. Resultaten från den öppna, fas-3 fortsättningsstudie som kallas ASPIRE har publicerats i onlineversionen av tidskriften Haemophilia.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Senior Communications Manager
 • Chydarkhloedttjwe.flafdkkljderyqckngerte@siyobnzi.ovcoptmii
 • 0707-297327

Om Sobi

Pioneer in Rare Disease

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Adress

 • Sobi
 • Tomtebodavägen 23 A
 • 112 76 Stockholm
 • Sverige