Skip to main content

Taggar

Sobi™ tecknar tillverkningsavtal med Pfizer

Sobi™ tecknar tillverkningsavtal med Pfizer

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 08:02 CEST

Sobi har kommit överens med Pfizer om att förlänga tillverkningsavtalet för ReFacto AF® i Sobis GMP-certifierade anläggning för biologiska läkemedel i Stockholm till och med den 31 december 2023. Sobi har också beslutat att flytta tillverkningen av den aktiva läkemedelssubstansen för Kineret® till Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs.

Elocta® - första hemofilibehandlingen som ger förlängt skydd nu tillgänglig för patienter i Sverige

Elocta® - första hemofilibehandlingen som ger förlängt skydd nu tillgänglig för patienter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 08:26 CEST

Sobi meddelar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Elocta® (efmoroctocog alfa) ska ingå i högkostnadsskyddet i Sverige från den 27 april 2016. Elocta är ett rekombinant framställt humant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen.

Bo Jesper Hansen avgår som styrelseordförande i Sobi™ - Håkan Björklund att nomineras till ny ordförande

Bo Jesper Hansen avgår som styrelseordförande i Sobi™ - Håkan Björklund att nomineras till ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:23 CET

Sobi styrelseordförande, MD, PhD, Bo Jesper Hansen har meddelat Sobis valberedning att han inte kommer att ställa upp för omval vid årsstämman 2016. Valberedningen kommer att föreslå att aktieägarna väljer PhD Håkan Björklund som ny styrelseordförande för Sobi.

Sobi™ publicerar sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2015

Sobi™ publicerar sin rapport för fjärde kvartalet samt helåret 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:21 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2015. Intäkterna för helåret uppgick till total 3 228 MSEK (2 607), en ökning med 24 procent jämfört 2014. Intäkterna i fjärde kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år och produktintäkterna ökade med 21 procent, där speciellt Orfadin® (nitisinon) och Kineret® (anakinra) uppvisade starka resultat.

Sobi påbörjar kommersiell lansering av Elocta i de första länderna i Europa

Sobi påbörjar kommersiell lansering av Elocta i de första länderna i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2016 08:00 CET

Sobi har inlett den kommersiella lanseringen av Elocta® (efmoroctocog alfa) i de första länderna i Europa. Elocta är ett rekombinant humant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen, och är det första läkemedlet för behandling av hemofili A som ger möjlighet till ett förlängt skydd mot blödningar med profylaktiska injektioner var tredje till femte dag som godkänts i EU.

Sobi får kommersialiseringsrättigheter för Relistor®, Deflux® och Solesta® av PharmaSwiss

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2016 08:00 CET

Sobi offentliggjorde idag att bolaget erhållit kommersialiseringsrättigheter från det Schweiziska bolaget PharmaSwiss för att distribuera Relistor®, Deflux® och Solesta® i stora delar av Europa inklusive Västeuropa, Tjeckien, Slovakien och Ungern, samt för Relistor även Ryssland.

Sobi och Biogens Elocta® (rFVIIIFc) godkänd i Europa för behandling av hemofili A

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 08:52 CET

EU-kommissionen har godkänt Elocta® (rFVIIIFc) för behandling av hemofili A i alla 28 EU-länder. Elocta är ett rekombinant faktor VIII Fc-fusionsprotein med förlängd cirkulationstid i kroppen för behandling av hemofili A. Elocta blir den första behandlingen för hemofili A i EU, som ger förlängt skydd mot blödningar genom profylaktiska injektioner var tredje till femte dag.

Behandling mot blödarsjuka nu tillgänglig för patienter i utvecklingsländer genom den största fleråriga donationen någonsin

Behandling mot blödarsjuka nu tillgänglig för patienter i utvecklingsländer genom den största fleråriga donationen någonsin

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2015 13:37 CEST

Världsorganisationen för Blödarsjuka, World Federation of Hemophilia (WFH) utvidgar sitt humanitära biståndsprogram. Sobi, Biogen och WFH samarbetar för att skapa en varaktig tillgång till blödarsjukemedicin och ett paradigmskifte när det gäller behandling av blödarsjuka i utvecklingsländer genom humanitära donationer.

Kineret® får marknadsgodkännande i Australien för sällsynt form av kronisk artrit hos barn

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2015 10:33 CEST

Sobi har tillsammans med sin partner, A. Menarini Australia Pty Ltd, fått marknadsgodkännande i Australien för Kineret (anakinra), för behandling av systemisk juvenil ideopatisk artrit (SJIA), en sällsynt form av kronisk artrit hos barn.

Tidskriften Haemophilia publicerar data från fortsättningsstudie som stödjer långsiktig säkerhet och effekt av Eloctate/Elocta

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 13:10 CEST

Nyligen publicerad data visar att personer som behandlas profylaktiskt med ett förlängt doseringsintervall av Eloctate®/Elocta® (rFVIIIFc) hade låg blödningsfrekvens. Resultaten från den öppna, fas-3 fortsättningsstudie som kallas ASPIRE har publicerats i onlineversionen av tidskriften Haemophilia.

Sobi publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2015 – höjer utsikterna

Sobi publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2015 – höjer utsikterna

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2015 08:10 CEST

Sobi presenterade idag sitt resultat för det andra kvartalet 2015. Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt SEK 764 M (663), en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Produktintäterna ökade med 25 procent, där speciellt Orfadin® och Kineret® uppvisade starka resultat.

Sobi utnyttjar option på Alprolix®

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2015 08:02 CEST

Sobi meddelade idag att företaget har beslutat utnyttja sin rättighet att slututveckla och kommersialisera Alprolix (rFIXFc) i Europa, Nordafrika och Ryssland, samt på vissa marknader i Mellanöstern. Alprolix är en rekombinant långtidsverkande koagulationsfaktorterapi som utvecklas för personer med hemofili B.

EU-kommissionen godkänner oral suspension av Orfadin®

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2015 08:05 CEST

EU-kommissionen har från den 19 juni 2015, godkänt den nya beredningsformen Orfadin® (nitisinon) oral suspension för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar barn. "Orfadin oral suspension, visar på Sobis engagemang för de behov som barn som får diagnos tidigt i livet har,” säger Birgitte Volck, Cheif Medical Officer på Sobi.

Biogen och Sobi meddelar att den Europeiska läkemedelsmyndigheten validerat ansökan om marknadsföringstillstånd för Alprolix® (rFIXFc)

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2015 15:51 CEST

​Biogen och Sobi meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har accepterat ansökan gällande marknadsföringstillstånd (MAA) för Alprolix® (rFIXFc), ett rekombinant faktor IX Fc-fusionsprotein under utveckling för behandling av hemofili B. Denna validering av ansökan betyder att EMA kan påbörja sin granskning.

Tidig behandling och ett längre liv – nya beredningsformer av Orfadin möter nya patientbehov

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 14:44 CEST

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att den nya beredningsformen Orfadin® (nitisinon) oral suspension samt att en 20 mg kapsel Orfadin godkänns för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar barn och som kan vara dödlig om den lämnas obehandlad.

Sobi lanserar app för att hjälpa barn med hemofili att prata om sin sjukdom

Sobi lanserar app för att hjälpa barn med hemofili att prata om sin sjukdom

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 13:35 CEST

Barn med blödarsjuka, eller hemofili, har ibland svårt att prata om sin sjukdom eller att beskriva hur sjukdomen påverkar deras vardag. Därför har Sobi tagit fram appen Magic Movie Maker som nu lanserats i Storbritannien. Appen är gratis och har tagits fram för att underlätta för barn att berätta för andra hur det är att leva med hemofili.

Sobi publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2014

Sobi publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2014

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2015 08:08 CET

Sobi presenterade idag sin bokslutskommuniké för 2014. Intäkterna för helåret uppgick till total SEK 2 607 M (2 177), en ökning med 20 procent. Intäkterna i det fjärde kvartalet var 15 procent högre jämfört med föregående år. Alla delar av portföljen bidrog till resultatet, där speciellt Orfadin® och partnerproduktportföljen uppvisade starka resultat.

Xiapex® får EU-godkännande för behandling av Peyronies sjukdom

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2015 17:15 CET

EU-kommissionen har godkänt Xiapex (clostridium histolyticum kollagenas) för behandling av vuxna män med Peyronies sjukdom med en påtaglig plack och krökning på minst 30 grader vid behandlingsstart. Peyronies sjukdom orsakas av en kollagenrik, ärrliknande vävnad som bildas på penisskaftet under huden.

Sobi utnyttjar sin option på Elocta™

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2014 13:57 CET

Sobi meddelade idag att företaget har beslutat utnyttja sin rättighet att slututveckla och kommersialisera Elocta (rFVIIIFc) i Europa, Nordafrika och Ryssland, samt på de flesta marknader i Mellanöstern. Elocta är en rekombinant, långtidsverkande koagulationsfaktorterapi som utvecklas för personer med hemofili A.

Sobi publicerar resultaten för det tredje kvartalet 2014

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2014 16:07 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2014. De totala intäkterna uppgick till 666 M SEK (517), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Alla delar av verksamheten bidrog till resultatet. Produktintäkterna, exklusive tillverknings- och royaltyintäkter från ReFacto®, växte med 35 procent till 532 MSEK.