Skip to main content

Sobi publicerar sin rapport för det andra kvartalet 2015 – höjer utsikterna

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2015 08:10 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för det andra kvartalet 2015. Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt SEK 764 M (663), en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Produktintäterna ökade med 25 procent, där speciellt Orfadin® och Kineret® uppvisade starka resultat.

Verksamhetsöversikt Q2 2015

  • EU-kommissionen godkände oral suspension och 20 mg kapsel av Orfadin
  • Sobis samarbetspartner Biogen ansökte om marknadsgodkännande för Alprolix® (rFIXFc) i Europa
  • Nya hemofilidata presenterades på ISTH-kongressen
  • EMA validerade ansökan om marknadsföringstillstånd för Alprolix
  • Erhöll särläkemedelsstatus i Schweiz för Elocta™ (rFVIIIFc)

Finansiell översikt Q2 2015 (Q2 2014)

  • Totala intäkter uppgick till 764 MSEK (663), en ökning med 15 procent (4 procent i fasta växelkurser)
  • Produktintäkterna uppgick till 593 MSEK (476), en ökning med 25 procent (12 procent i fasta växelkurser)
  • Bruttomarginalen var 63 procent (61)
  • EBITA uppgick till 74 MSEK (86)
  • Likvida medel uppgick till 763 MSEK

”Det andra kvartalet avslutar ett starkt första halvår som visar på styrkan och dynamiken i Sobis verksamhet, med god tillväxt i hela portföljen, samt viktiga milstolpar för vår hemofiliverksamhet och för Orfadin,” sa Geoffrey McDonough, vd och koncernchef för Sobi. ”De totala intäkterna uppgick till 764 MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år, bruttomarginalen var i linje med våra förväntningar, och kassaflödet ökade jämfört med samma period i fjol.”

Höjda utsikter för 2015

Baserat på resultatet för första halvåret 2015, så förväntar sig nu Sobi att intäkterna för helåret 2015 kommer att ligga i intervallet 3 000 till 3 200 MSEK (tidigare 2 800 till 3 000), och bruttomarginalen i intervallet 59-61 procent (tidigare 58-60 procent). Rörelsekostnaderna bedöms öka i samband med att bolaget fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av Elocta. Sobi räknar med att EBITA kommer att ligga i intervallet 325-400 MSEK.[1] Utsikterna för 2015 exkluderar intäkter från den potentiella lanseringen av Elocta i Europa.

Nyckeltal
Q2 Q2 H1 H1 Helår
Belopp i MSEK 2015 2014 Förändring 2015 2014 Förändring 2014
Rörelsens intäkter 764 663 15% 1 629 1 236 32% 2 607
Bruttoresultat 482 406 19% 1 001 726 38% 1 548
Bruttomarginal 63% 61% 61% 59% 59%
EBITA1 74 86 -14% 247 -202 >100% -43
EBITA före nedskrivning 74 86 -14% 247 123 100% 307
EBIT (Rörelseresultat) 3 16 -83% 105 -342 >100% -325
Periodens resultat 9 26 -66% 115 -303 >100% -268
1 H1 2014 inkluderar nedskrivningen av Kiobrina® om 325 MSEK i Q1

[1]Utsikterna som presenterades den 19 februari 2015 angav att ”EBITA förväntas ligga på samma nivå som 2014 före nedskrivningar.”

Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, kl. 08:00.

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i europa, mellanöstern, ryssland och nordafrika. Intäkterna uppgick 2014 till 2,6 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 600. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 För mer information kontakta

Oskar Bosson, Head of Communications
T: +46 70 410 71 80
oskar.bosson@sobi.com

Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
jorgen.winroth@sobi.com