Skip to main content

Taggar

Sobi utökar utvecklingsportfölj inom hemofili – väljer att inkludera potentiellt långverkande hemofili A-kandidat i samarbetet med Biogen Idec

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2014 14:12 CEST

Sobi har valt att i samarbetet med Biogen Idec inkludera fusionsmolekylen rFVIIIFc-XTEN-vWF som befinner sig i preklinisk fas. "Även om den är i en tidig utvecklingsfas finns potentialen att XTEN-teknologin en dag kan ytterligare förlänga halveringstiden för FVIII och därmed eventuellt kunna bli nästa generations långverkande behandling för personer med hemofili A.” Geoffrey McDonough, VD Sobi.

Biogen Idec och Sobi donerar en miljard internationella enheter koagulationsfaktor för att stödja behandlingen av hemofili i utvecklingsländer

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2014 09:00 CEST

Biogen Idec och Sobi meddelade idag vid World Federation of Hemophilas världskongress i Melbourne, Australien, sin avsikt att tillverka en miljard internationella enheter koagulationsfaktorbehandling, öronmärkta för humanitärt bistånd i utvecklingsländer.

Biogen Idec och Sobi meddelar positiva resultat gällande effekt och säkerhet från Kids A-LONG, bolagens fas-3 studie på barn av läkemedelskandidaten Eloctate™ (rFVIIIFc) för hemofili A

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2014 13:05 CEST

Data från fas-3 studien av Eloctate visade att profylaktisk behandling med dosering två gånger i veckan resulterade i låg blödningsfrekvens hos barn under 12 år. Studien uppfyllde de primära målen och resultaten möjliggör ansökan om marknadsföringstillstånd inom EU.

Amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkänner Alprolix™

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 13:35 CEST

Sobis partner Biogen Idec har meddelat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har godkänt Alprolix (rekombinant koaguleringsfaktor IX Fc fusionsprotein), den första rekombinanta DNA-baserade långtidsverkande behandlingen för hemofili B.

Kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, godkänner Alprolix™

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2014 13:07 CET

Sobia partner Biogen Idec meddelade idag att den kanadensiska läkemedelsmyndigheten, Health Canada, har godkänt Alprolix (rekombinant koaguleringsfaktor IX Fc fusionsprotein), rFIXFc, för kontroll och prevention av blödningar, samt som rutinprofylax för vuxna och barn äldre än 12 år med hemofili B. Alprolix är det första godkända långtidsverkande läkemedlet för behandling av hemofili B.

Ny fas-3-data bekräftar förlängd halveringstid för hemofiliproduktkandidater över flera patientgrupper

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2013 10:25 CET

Interimsanalys från fas-3-studier i barn tyder på förlängd halveringstid av försöksbehandling med långtidsverkande terapier hos barn under 12 år.

Förebyggande injektioner av Alprolix motverkar effektivt blödningar hos patienter med hemofili B visar ny data som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften New England Journal of Medicine

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2013 10:39 CET

B-LONG studien visade att injektion av läkemedelskandidaten en gång varje eller varannan vecka förebyggde eller minskade antalet blödningar.

Sobis partner Biogen Idec avser att presentera fas-3 data om förlängd halveringstid av hemofiliproduktkandidater i barn vid det årliga ASH-mötet

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 10:43 CET

Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) partner Biogen Idec kommer att presentera ny data från sitt forskning- och utvecklingsprogram inom hemofili vid den årliga ASH-kongressen (American Society of Hematology) i New Orleans, 7-10 december.

Sobis partner Biogen Idec har fått besked av FDA om förskjuten tidslinje för ALPROLIX(TM) i USA

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2013 10:49 CET

Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) partner Biogen Idec uppgav idag att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har senarelagt datumet för PDUFA (Prescription Drug User Fee Act)-genomgång av BLA-ansökan (Biologics License Application) för ALPROLIX, bolagens gemensamma långtidsverkande rekombinanta faktor IX-produktkandidat för hemofili B.

Den ledande vetenskapliga tidskriften Blood publicerar kliniska prövningsdata som visar på effekt och säkerhet av den långtidsverkande faktor VIII-produktkandidaten ELOCTATE(TM) för hemofili A

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2013 09:33 CET

- Fas III-studie visade på potential för dosering en gång eller två gånger i veckan för profylaktisk behandling -

Biogen Idec och Sobi presenterar ny data från fas 3-studien för sin långverkande hemofililäkemedelskandidat ELOCTATE(TM)

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2013 17:04 CEST

Ytterligare resultat från A-LONG-studien stödjer den positiva kliniska profilen för ELOCTATE för hemofili A

Biogen Idec och Sobi presenterar ny data från fas 3-studien för sin långverkande hemofililäkemedelskandidat ALPROLIX (TM)

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2013 17:06 CEST

Ytterligare resultat från B-LONG-studien stödjer den positiva kliniska profilen för ALPROLIX för hemofili B