Skip to main content

Taggar

Tidig behandling och ett längre liv – nya beredningsformer av Orfadin möter nya patientbehov

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 14:44 CEST

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att den nya beredningsformen Orfadin® (nitisinon) oral suspension samt att en 20 mg kapsel Orfadin godkänns för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar barn och som kan vara dödlig om den lämnas obehandlad.