Skip to main content

Taggar

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Nyheter   •   Jan 09, 2019 07:25 CET

Nuvarande förslag till byggregler leder till att nya byggnader inte blir tillräckligt energieffektiva. Vi behöver styra mot mycket energieffektivare byggnader för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål, men det verkar inte som att regeringen och Boverket hörsammat detta. Det Klimatpolitiska rådet bör göra en oberoende bedömning av de kommande förslagen under 2019.

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Nyheter   •   Maj 23, 2018 12:04 CEST

Vi vill vara tydliga med att Jonassons visioner om plusenergihus inte är någonting som vi argumenterar emot. Vår kritik handlar om att Boverket vill ge incitament att räkna bort egenproducerad energi på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Nyheter   •   Maj 09, 2018 16:28 CEST

För att nå klimat- och energimålen och följa klimatlagen måste Boverket i de nya byggreglerna fokusera på byggnaders verkliga energieffektivitet, oavsett vilket energislag som används. Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer. Trots det kom Boverket nyligen med förslag till nya byggregler som riskerar att dra i motsatt riktning.

Se helheten – välj god isolering

Se helheten – välj god isolering

Nyheter   •   Apr 25, 2018 10:41 CEST

Att minska energianvändningen för att undvika negativ klimatpåverkan är en ödesfråga. Men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. De isoleringsmaterial som lever upp till Swedisols syn på säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet kallar vi för ”god isolering”.

Swedisol medverkar i en film om hur isolering kan bli värdehöjande

Swedisol medverkar i en film om hur isolering kan bli värdehöjande

Nyheter   •   Apr 15, 2018 23:51 CEST

Vi har aldrig haft så många bostäder att underhålla som nu i Sverige. Kraven på boendekvalitet och energianvändning ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Samtidigt är 800 000 bostäder i behov av renovering. För många föreningar och fastighetsägare kan det innebära en bra möjlighet att kombinera renoverings-kostnaden med en värdehöjande investering som exempelvis isolering.

”EU lägger krokben för energiomställningen”

”EU lägger krokben för energiomställningen”

Nyheter   •   Nov 27, 2017 12:02 CET

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.

Installationerna måste sluta läcka energi

Installationerna måste sluta läcka energi

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:53 CET

Öppning för energiminister Baylan att stå upp för ett energieffektivare samhälle

Öppning för energiminister Baylan att stå upp för ett energieffektivare samhälle

Nyheter   •   Jun 26, 2017 12:13 CEST

Sveriges klimatpolitiska ramverk och Energikommissionens ambitiösa mål om minskad energianvändning är avgörande för omställningen till förnybar energi. Men samtidigt riskerar beslut på EU-nivå och nya byggregler på nationell nivå att försvåra omställningen. Nu har energiminister Ibrahim Baylan ett unikt mandat att kämpa för en ambitiös EU-lagstiftning och samordnade nationella regelverk.

Debattartikel i Dagens Samhälle: Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Debattartikel i Dagens Samhälle: Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Nyheter   •   Jan 04, 2017 13:09 CET

Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat energianvändningen med 50 procent jämfört med 2005. Det är ett ambitiöst mål och kräver ett samlat grepp som inkluderar alla samhällssektorer för att det ska kunna uppnås, skriver Anders Sandoff vid Handelshögskolan i Göteborg, Mats Björs, vd för Swedisol och Mikael Karlsson miljöforskare KTH.

Swedisol medverkar i en film om behovet av att modernisera klimatskal

Swedisol medverkar i en film om behovet av att modernisera klimatskal

Nyheter   •   Nov 15, 2016 14:23 CET

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på energiområdet. Inte minst när det gäller att modernisera fastigheternas klimatskal för att möta framtidens krav.

Podcast om effektiva klimatskal!

Podcast om effektiva klimatskal!

Nyheter   •   Okt 28, 2016 15:06 CEST

Swedisols vd Mats Björs medverkar i det elfte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS som handlar om effektiva klimatskal.

Måste utgå från de boendes trygghet, inte tillverkarnas intressen

Nyheter   •   Maj 24, 2016 18:46 CEST

Om framtidens bostäder byggs med brännbar isolering som inte testats på enhetliga sätt riskerar det att ske på bekostnad av byggnadernas brandsäkerhet. Med en gemensam, relevant och tillförlitlig europeisk standard ges byggherrar möjlighet att välja bästa möjliga brandskydd och skapa säkra byggnader även för framtiden.

Minskat brandskydd i byggnader en dold säkerhetsrisk

Nyheter   •   Maj 10, 2016 16:07 CEST

Ny byggteknik skapar en dold säkerhetsrisk i våra byggnader vilket kan ge konsekvenser för liv och hälsa under lång tid framöver. Samtidigt riskerar EU-kommissionens pågående arbete med harmonisering av brandtester att ytterligare underminera säkerheten.

"Framtidens byggmaterial skapar värde"

Nyheter   •   Apr 26, 2016 15:53 CEST

”Bedömningen av en byggprodukt, exempelvis isoleringsmaterial, kan inte göras utan att man tar hänsyn till hur den används och bidrar till byggnadens totala hållbarhet.” Det skriver Mats Björs, vd Swedisol, i ett svar på Roland Ekstrands debattinlägg om framtidens byggmaterial.