Skip to main content

Taggar

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Woodisol förlorar målet mot Swedisol

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 00:19 CEST

Patent- och marknadsdomstolen underkänner Woodisol AB:s yrkanden mot Swedisol om otillbörlig marknadsföring. I huvudmålet fälldes Woodisol för otillbörlig marknadsföring den 29 mars 2019 i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018.

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Ökat behov av energieffektivisering av bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 13:06 CEST

Det akuta behovet av energieffektivisering hos kommunägda bostadsbolag har ökat sedan förra året, visar en ny rapport som beställts av Swedisol. Rapporten visar också att mer än en halv miljon lägenheter i Sveriges kommuner behöver energieffektiviseras.

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Energianvändningen i lägenheter minskar inte tillräckligt

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 11:04 CEST

Mellan 2014 och 2017 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 6,3 procent enligt Swedisols energieffektiviseringsindex. Det motsvarar cirka 0,9 megawattimme per lägenhet. Det är bra, men samtidigt bedömer Swedisol inte detta mål som tillräckligt ambitiöst för att klara klimatomställningen.

Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring

Woodisol fälls för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 14:37 CET

Patent- och marknadsdomstolen fäller Woodisol AB för otillbörlig marknadsföring i enlighet med den stämningsansökan som branschföreningen Swedisol lämnade in i juni 2018. De påståenden vilka domstolen vid vite om en miljon kr förbjuder Woodisol att använda vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial är t. ex. "Miljöriktig isolering" och "Brinner inte".

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 18:01 CET

​Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Det är ett viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. För att lyckas måste fler vinster identifieras vid renovering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 17:58 CET

Boverkets föreslår i en rapport metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Swedisol anser att det behövs större fokus på byggmaterialens livslängd för att minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan. Utvärderingar av mineralull över 20-50 år visar att mineralull bibehåller sina tekniska egenskaper över lång tid.

Swedisol byter utseende

Swedisol byter utseende

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 18:15 CET

Nu byter branschorganisationen Swedisol logotyp. Den tidigare blåvita logotypen byts ut till en variant där det blåa istället kompletteras med en varm gul nyans. Den nya logotypen har sloganen ”Branschorganisationen för god isolering”. God isolering är ett begrepp som omfattar sju viktiga egenskaper för isoleringsmaterial bland annat säker att använda, livslängd, brandsäker och återvinningsbar.

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 13:00 CEST

Bara 1 av 10 privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det framgår av en rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 11:01 CEST

Mellan 2013 och 2016 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer Sveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmålet först 2040, tio år för sent.

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:27 CEST

Swedisol lämnade på måndagen in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen. Hunton Fiber förmedlar bland annat en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas. Det gör marknadsföringen vilseledande, något som Swedisol arbetar för att motverka.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 12:06 CEST

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Swedisol välkomnar Energimyndighetens sektorsstrategier

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 10:38 CET

Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering. Arbetet med strategierna kommer att ske i nära samarbete med branschaktörer och förutsätter stort engagemang från näringslivet. Swedisol välkomnar att såväl byggbranschen, Fossilfritt Sverige, EU, Boverket och kommittén för modernare byggregler involveras starkt i arbetet

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Energieffektivisering avgörande enligt nytt betänkande till bostadsministern

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:23 CET

​Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus och skollokaler. Det välkomnas av Swedisol, som samtidigt efterfrågar en analys av alternativkostnaderna om byggnadsbeståndets klimatutsläpp inte minskar.

9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

9 av 10 svenskar tycker att brandsäkerheten är viktig

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 09:54 CEST

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Swedisol. Samtidigt är allmänhetens kunskap låg om hur deras bostad är isolerad, och Swedisol efterfrågar nu bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandsäkerhet.

Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Sveriges lägenheter har minskat energianvändningen med sju procent

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 13:43 CEST

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per lägenhet. Det visar Swedisols nya energieffektiviseringsindex som baseras på uppgifter från Sveriges kommuner. En rapport visar att mer än hälften av fastigheterna är i behov av energieffektivisering.

Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Fler än 6 av 10 svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 12:35 CEST

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av isolerbranschorganisationen Swedisol. Detta trots att valet av isolering har mycket stor betydelse för brandskyddet i bostaden, speciellt i flerbostadshus.

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 23:06 CEST

​Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen.

Boverket missar chans till verklig effektivisering

Boverket missar chans till verklig effektivisering

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 11:12 CET

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket behöver kompletteras med krav på klimatskalet om framtidens byggnader ska vara verkligt energieffektiva. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på myndighetens förslag.

Miljömålsberedningen kan gå längre för energieffektiva byggnader

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 17:31 CEST

Det är bra att Miljömålsberedningen vill ändra hur man mäter byggnaders energieffektivitet. Men beredningen kan gå längre och föreslå att krav ställs direkt på byggnadens delar. Även ett mål om att halvera energianvändningen i befintligt fastighetsbestånd behöver formuleras och preciseras. Det framgår av isolerbranschorganisationen Swedisols remissvar på utredningens betänkande.

Ny Sifoundersökning: Låg kunskap om isolerings brandskydd

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 11:34 CEST

​Nästan varannan svensk känner inte till att isolering av cellplast är mer brandfarligt än mineralull. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av isolerproducenternas branschorganisation Swedisol. – Det är oroande att många svenskar inte kan skilja på brandfarlig och mindre brandfarlig isolering säger Mats Björs vd på Swedisol.