Skip to main content

Debatt: Låt COP 15 leda till en Köpenhamnspyramid!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:58 CET

I Kyoto skrevs ett avtal som inspirerade till den så kallade Kyotopyramiden – grundprinciper vid renovering av byggnader. Kan vi hoppas att Köpenhamnsmötet leder till att Kyotopyramidens principer åtminstone börjar användas i praktiken? Det vore ett stort framsteg efter fiaskot med energideklarationerna.

Från och med årsskiftet 2008/2009 ska de flesta större byggnader och alla enfamiljshus som säljs vara energideklarerade. Det är ett mycket vällovligt EG-direktiv som syftar till att vara ett stöd i EU:s klimatarbete. Resultatet av energideklarationerna kan dessvärre närmast betraktas som ett fiasko.

Riksrevisionen kritiserar både regeringen och Boverket kraftigt för hur energideklarationerna har hanterats i rapporten ”Energideklarationer – få råd för pengarna”.

Det främsta syftet med energideklarationerna är att främja fastighetsägarnas investeringar i energieffektiviserande åtgärder, konstaterar Riksrevisionen. Men endast cirka hälften av de deklarationer som har genomförts innehåller några rekommendationer om åtgärder. Hur ska de då kunna stödja riksdagens och EU:s klimatmål?

Klimatmålen är långsiktiga. Då måste även de åtgärder som föreslås i energideklarationerna vara långsiktiga och utgå från en helhetsbild. Men det finns ingen koppling mellan de åtgärder som görs nu och de långsiktiga målen. Långsiktighet i det här sammanhanget handlar om 50-100 år. Deklarationerna måste därför mynna ut i en långsiktig handlingsplan. För att uppnå det måste reglerna och kraven på certifiering av deklaranterna ändras.

Swedisol och Byggmaterialindustrierna instämmer i kritiken och uppmanar Boverket att snarast ändra reglerna för energideklarationerna. Följ principen enligt den så kallade Kyotopyramiden: ta ett helhetsgrepp, börja i rätt ände och lägg en plan för att fullfölja åtgärderna hela vägen till ett energieffektivt hus.

* Grunden i pyramiden är att minimera behovet av värme. Genom att se över klimatskärm (fönster, dörrar, isolering) och ventilation kan en normalvilla minska sitt energibehov med upp till 40 procent.

* Därefter ska vi minimera behovet av el genom att använda smart och energisnål utrustning.

* Som tredje åtgärd justerar och reglerar vi värme- och ventilationssystemen optimalt.

* Energikälla väljer vi sist, anpassad till det mindre värmebehovet.

Kyotopyramiden leder till en tydlig handlingsplan med långsiktigt lönsamma åtgärder som inte bara minskar driftskostnaderna, utan även ökar värdet på fastigheten.

Ändra reglerna för de som utför energideklarationerna, utbilda energiexperterna i Kyotopyramiden och kräv att de ger råd om och en långsiktig plan för i vilken ordning åtgärderna ska genomföras. Köpenhamnsmötet kan bli det avstamp till handling byggsektorn så väl behöver om vi ska nå riksdagens klimatmål. Låt oss hoppas på att en Köpenhamnspyramid blir en självklar utgångspunkt vid varje renovering från och med 2010!

2009-12-04

Ulf Frisk, Byggmaterialindustriernas energieffektiviseringsgrupp, vd Swedisol

Fredrik Winberg, ordförande Byggmaterialindustrierna

Artikeln är endast publicerad på Mynewsdesk. Publicera den gärna, på debattplats eller citerad redaktionellt eller i blogg. Underrätta oss gärna om du avser att använda materialet.

Riksrevisionens rapport hittar du här: http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?publicationid=2754&order=ZmFsc2U=

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy