Skip to main content

Debatt: Passivhus bäddar för export av biobränslen och grön el

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:40 CEST

Johnny Kellner ifrågasätter i Bygg & teknik nr 2/09 passivhusen som rätt väg för att minska våra byggnaders klimatpåverkan. I stort har Johnny Kellner många kloka synpunkter och gör på det hela taget en riktig analys - om man bara ser till flerbostadshus med goda förutsättningar för anslutning till fjärrvärme. Men hur bra stämmer hans resonemang vid nyproduktion av enfamiljshus? Eller för all del på en eluppvärmd villa i behov av renovering? Här håller resonemanget inte hela vägen, menar Ulf Frisk, vd på Swedisol, mineralullsproducenternas branschorganisation.

Johnny Kellner är noga med att påpeka att hans synpunkter inte ska tas som något negativt riktat mot passivhusen. Jag tror vi på det stora hela är överens om mycket, men låt oss köra med öppna kort när det gäller fakta och beräkningar. Visst är Kellner kritisk mot passivhus, och därför vill vi som passivhusförespråkare lyfta fram några aspekter där vi tycker att resonemanget haltar.

Johnny Kellner påstår att passivhusen ger en relativt begränsad värmebesparing, endast tre kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd area. Men när det gäller enfamiljsvillan som har en betydligt större andel yttervägg i förhållande till boytan jämfört med flerbostadshuset stämmer siffran inte. Enligt våra beräkningar är besparingen snarare cirka tio kilowattimmar per kvadratmeter, alltså cirka tre gånger högre vad Kellner påstår.

Andelen tillskott av internvärme från belysning, vitvaror och hemelektronik kommer att minska med de nya EU-direktiven för standby-el och förbud mot glödlampor, skriver Kellner. Vi önskar att han hade rätt, det hade varit bra ur klimatsynpunkt. Utvecklingen går förvisso mot mer energisnål hemelektronik vilket är positivt, men samtidigt köper vi alltfler apparater i hemmen. Detta tillsammans med de mycket energikrävande platt-tv-apparaterna gör att internvärmen har ökat och troligen kommer att öka ännu mer.

När det gäller möjligheten att reglera temperaturen i exempelvis sovrummet på natten kan vi förvisso hålla med Johnny Kellner. Men varför begränsa temperatursänkningen till bara sovrummet? Är det verkligen försvarligt att ha 22 grader varmt i vardagsrummet på natten när ingen vistas där? Med hjälp av rätt reglerutrustning är det enkelt ordnat med tidsinställda intervall. Om huset dessutom har individuell mätning av värmeanvändningen öppnar detta upp för besparingar som bygger på att de boende månar om sin egen plånbok. I enfamiljshuset ger det sig självt. Här finns ingen motsättning när det gäller just passivhusen.

Johnny Kellner hänvisar även till koldioxidkvoter för el, som han påstår stöds av Energimyndigheten. Detta ställer vi oss frågande till då Energimyndigheten har uttryckt åsikten att all energi bör belastas med den klimatpåverkan som gäller i varje enskilt fall, såväl för el som för fjärrvärme. Väljer man grön el är påverkan i stort sett noll, om fjärrvärmen kommer från olja gäller kvoten för olja. Det går inte enligt Energimyndigheten att rent generellt påstå att all el är marginalel importerad från kolkraft. Vilket vi länge har hävdat. Dessutom kommer synsättet att belasta olika energislag med olika belastningskvoter att förändras i takt med att vi ändrar produktionen av olika energislag. Vi kan därför inte bygga hus som ska stå i hundra år utifrån ett resonemang som förs idag kring belastningskvoter. Med passivhus och lågenergihusteknik även vid renovering kommer behovet av elimport, som redan idag är marginell, att försvinna och därmed bidra till att svensk grön el kan exporteras och ersätta kol och olja.

Johnny Kellner antyder att fjärrvärme är den bästa lösningen istället för passivhus som inte behöver någon extern värmetillförsel, med undantag för korta perioder av köldknäppar. Vi anser att det alltid måste vara rätt att bygga så energieffektivt som möjligt, oavsett värmekälla. Talar vi om möjligheten att exportera klimatvänlig el ska vi också beakta möjligheten att exportera klimatvänliga biobränslen. Inte slösa bort dem i fjärrvärmeverk till dåligt isolerade hus. En sådan export skulle minska användningen av el, kol, olja och naturgas för uppvärmning i övriga Europa.

Låt oss därför bygga för ett så energieffektivt samhälle som möjligt som ger rätt förutsättningar för nästkommande generationer. Renoveringen av miljonprogrammets bostäder innebär exempelvis en gyllene chans. Enligt våra beräkningar kan vi spara fyra miljarder kronor per år om dessa byggnader renoveras till passivhusstandard eller motsvarande.

Vi önskar precis som Johnny Kellner att fler är med på tåget och tar helhetsansvar för klimatfrågorna. Vi har exempelvis de senaste åren aktivt drivit frågan om passivhus och renovering av miljonprogrammet. Det finns säkert många lösningar som är bra för klimatfrågan. Johnny Kellner förespråkar en väg att gå. Vi förespråkar en annan. Alla behövs då förutsättningarna är olika från fall till fall. Den sämsta vägen vi kan välja är att inte göra något alls.

Ulf Frisk, vd Swedisol

Publicerad i Bygg & Teknik nr 3 2009.

 

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.