Skip to main content

Debatt: Regeringen sänder fel signaler om energianvändningen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:42 CET

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann skriver i en debattartikel i Dagens industri den 21 januari att regeringens energipolitik syftar till att öka elproduktionen i Sverige.

Utan att lägga in politiska värderingar blir jag bekymrad över det fokus Schlingmann ger uttryck för. En traditionell svensk syn som säger att om vi bara ökar tillgången på klimatneutral el så löser vi många problem, bland annat miljöproblem. Det behöver inte vara fel väg, men det är absolut fel ände att starta i.

Professor Arne Elmroth har i en debattartikel i Dagens industri (19/11 2009) pekat på de enorma behoven att energieffektivisera våra befintliga byggnader. Det räcker inte på långa vägar att satsa på nya, energieffektiva hus för att nå de klimatmål såväl regering som EU har satt upp. Arne Elmroth undrar närmast desperat vad regeringen har tänkt göra för att halvera energianvändningen i den befintliga bebyggelsen vilket är nödvändigt för att nå dessa mål.

Något svar har vi inte hört, men nu lägger Per Schlingmann fram strategin att öka elproduktionen. Jag läser det som en tydlig signal från regeringen att det är viktigare att öka utbudet än att minska efterfrågan.

Samtidigt står vi inför kraftigt höjda elpriser, som kommer att drabba såväl privatpersoner som företag. Det vi har upplevt i vinter var en tillfällig topp på elpriset. Det blir långt allvarligare när vi och övriga Europa får fart på utfasningen av fossila bränslen för uppvärmning av byggnader. Andelen förnybar energi var i EU endast knappt åtta procent 2007. De fossila bränslenas andel av elproduktionen i Europa låg samma år på 55 procent. I snitt. Vårt grannland Estland låg på 99 procent. När dessa bränslen fasas ut blir det slagsmål om andra energislag och priserna kommer att raka i höjden.

Vi kan inte räkna med priser på drygt en krona per kilowattimme länge till på den rörliga delen av elpriset. Bankers och byggföretags kalkyler måste ta hänsyn till ett betydligt högre elpris när kalkyler för långsiktiga renoveringar och nybyggen görs upp.

I den här situationen bör regeringen skicka tydliga signaler att den prioriterar minskad användning framför ökad produktion. Av både ekonomiska skäl och miljöskäl. Per Schlingmann gör tvärtom, trots att tuffa klimatmål ska uppnås samtidigt som både räntor och elpris är på väg upp.

Om energislagen fick bära sin verkliga kostnad för sin miljöbelastning skulle alla långsiktiga åtgärder för att energieffektivisera våra byggnader framstå som precis så lönsamma som de faktiskt är. Den typen av åtgärder och signaler från regeringen är långt viktigare än att öka produktionen av el.

 

Ulf Frisk, vd Swedisol, mineralullsproducenternas branschorganisation

Publicerad i Dagens industri 30/1 2010


Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy