Skip to main content

Högre krav krävs för mer energieffektivt byggande

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 10:22 CEST

I dag är sista dagen för att lämna synpunkter på Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning. Swedisol välkomnar skärpningen av energikraven, men framför i sitt remissvar att Boverket fortsätter att ligga steget efter byggbranschen när det gäller energieffektivitet och missar de stora möjligheter till effektivisering som finns.

– Boverket föreslår energikrav som innebär en sänkning av energianvändningen, men bara ner till genomsnittet för dagens byggnader. Om vi ska klara klimat- och energiomställningen behöver vi byggregler som driver utvecklingen – inte som låter medelmåttighet sätta standarden, säger Conny Pettersson, vd för branschorganisationen Swedisol.

Swedisol har också uppmärksammat Boverket på felaktigheter i de kostnadskalkyler för energieffektivare byggande som ligger till grund för förslaget. En stor del av de kostnader som redovisas avser rena standardhöjningar, vilket gör att det framstår som mycket kostsammare än vad det är att öka energieffektiviteten.

– De kostnadskalkyler som presenteras kan inte ligga till grund för slutsatser om vad som är en kostnadsoptimal nivå för energieffektivitet.  Därför vill vi också se en öppnare process vid framtagningen av nya energikrav så att branschaktörer och andra berörda kan bidra med sin expertis, säger Conny Pettersson.

Swedisol förordar också att byggreglerna görs om i grunden. För det första bör energikraven avse byggnadens utförande. Det bör ställas krav på god isolerförmåga på väggar, tak och fönster samt på lufttäthet på hela byggnaden, vilket garanterar en låg energianvändning även om uppvärmningssystemet byts ut. För det andra måste reglerna utformas så att de som har högre ambitioner tillåts bygga mer energisnåla hus. Utöver minimistandarden borde det finnas tydligt definierade lågenergiklasser. Reglerna bör inriktas mot att på sikt nå nära noll energianvändning.

– I avsaknad av rimliga krav i Boverkets byggregler tar ambitiösa kommuner, beställare och entreprenörer saken i egna händer, ställer egna krav och upprättar egna standarder. Det driver utvecklingen framåt, men leder inte till ett rationellt och kostnadseffektivt byggande, säger Conny Pettersson.

 

Läs Swedisols remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler (länk) http://www.swedisol.se/sites/default/files/undersidor/filer/_remissvar_andring_avsnitt_9_i_bbr_fran_swedisol_2014-09-05.pdf 

För mer information, kontakta:

Conny Pettersson, vd Swedisol, 070-594 62 10, conny.pettersson@swedisol.se


Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy