SWEDMA rekryterar ny vd

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 10:00 CET

​SWEDMA har rekryterat ny vd, Malin Anglert, som börjar sin anställning den 22 januari. Malin har 20 års ledarerfarenhet från telekombranschen med fokus på förändringsledning bland annat som marknadschef, säljchef och kundservicechef. Malin har jobbat med kundsegment inom såväl B2C som B2B och brinner för marknadsföring, kommunikation och kundupplevelser. Hon kommer närmast från Telia Company.

Guldnyckelns jury 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:30 CET

Guldnyckeln presenterar stolt sin nya jury för 2018. Juryn består av 28 namnkunniga och branschvana personer, inkl ordföranden Björn Ståhl, Creative Director på INGO.

Tar över som ordförande i Guldnyckeljuryn

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 12:31 CET

Björn Ståhl, rankade av The Big Won Report som världens sjunde bästa Creative Director, tar nu över uppdraget som ordförande för Guldnyckelns jury.

Ny styrelse och ordförande i SWEDMA

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:00 CEST

Under den gångna veckan fick SWEDMA, branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföriing, en ny styrelsesammansättning och en helt ny styrelseordförande.

Data avgörande för all framgångsrik marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 17:21 CET

För tredje året i rad har GDMA, Global Direct Marketing Association, tillsammans med bland annat SWEDMA, gjort en stor studie om användandet av direkt och datadriven marknadsföring. Studien bekräftar den centrala roll datadriven marknadsföring spelar i modernt och framgångsrikt företagande och hur avgörande den är för företagens kommunikation, produktutveckling och investeringar.

Förhandlingarna om EU-gemensam dataskyddsförordning avslutade

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2015 14:12 CET

Förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd rörande dataskyddsförordningen är nu avslutade. SWEDMA har läst den slutgiltiga överenskommelsen och gjort en kortfattad första analys. SWEDMA återkommer senare med en fullständig genomgång och analys av hela materialet.

Inget opt-in: Den överenskomna formuleringen om samtycke liknar den som finns i det nuvarande direktivet och man undviker därmed utvecklingen av systematiska strikta opt-in-lösningar. Företagare bör kunna hålla en viss flexibilitet i hur man samlar in medgivande, samtidigt som man kommer att ställa högre krav på att individen har informerats på ett korrekt sätt. Informationen om vad man vill göra med personuppgifterna ska presenteras separat och med ett lättförståeligt språk. Om man gör det obligatorisk för individen att lämna ut sina personuppgifter, måste man använda sig av ett annat separat samtycke för all annan behandling än det som krävs för att leverera den överenskomna varan eller tjänsten. Med detta menas att man måste ha ett separat samtycke för att få använda de insamlade uppgifterna för bland annat marknadsföring.

Legitimt intresse kvarstår: Det kommer även i framtiden att vara möjligt för företag att få tillgång till personuppgifter via det legitima intresset (att jämföras med dagens intresseavvägning). Europaparlamentet har fått ge efter på sin strikta tolkning med krav på opt-in. I den slutliga versionen återfinns en formulering som liknar intresseavvägningen i det befintliga direktivet – det vill säga att företagare kan få tillgång till uppgifter utan att systematiskt behöva använda sig av opt-in. Denna bestämmelse kompletteras dock av ett par punkter i kommentarerna till förordningen. Det framgår att behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring är att anse som legitimt intresse. Samtidigt måste företag tydligt klargöra för individen vars personuppgifter man samlar in, att uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra.

Profilering kommer att vara möjligt utan samtycke: Till skillnad från den tidigare formuleringen av profilering (det vill säga bland annat segmentering och selektering) som föreslogs av Europaparlamentet lyckades man få fram en balanserad lösning. Det finns inget krav på aktivt samtycke för profilering. Samtidigt kommer man som insamlande företag att vara tvungen att aktivt informera om möjligheten om att tacka nej till profilering. SWEDMA gjorde en längre analys av detta den 4 december och den återfinns på SWEDMAs webbplats.

Böter på upp till 4 procent: Enligt kompromissen kommer man att kunna få böta upp till 4 procent av ett företags globala omsättning om man bryter mot förordningen. Fram tills nu har vi trott att denna procentsats skulle hamna på 2 procent, men man valde alltså att närma sig Parlamentets krav om 5 procent.

Krav på obligatorisk Data Protection Officer:Alla företag ska ha ett personuppgiftsombud (Data Protection Officer) om databehandling är en del av företagets kärnverksamhet, oavsett storlek på företaget.

One-stop-shop:Enligt förslaget till förordning kommer det att skapas en så kallad ”One-stop-shop” dit man som individ eller företag ska kunna framföra sina klagomål mot ett företags agerande om företaget återfinns i en annan medlemsstat. Frågan är hur effektiv denna instans kommer att vara då de nationella dataskyddsmyndigheterna i viss utsträckning var och en för sig även framgent kommer att kunna utreda gränsöverskridande fall, vilket i praktiken begränsar fördelarna med ”One-stop-shop”-systemet.

Barn = personer under 16 år: Förordningen definierar barn som personer under 16 år. För att få behandla barns personuppgifter kommer man att behöva målsmans samtycke. Dock ger texten enskilda medlemsstater möjligheter till att via lagstiftning sänka ålderskravet till så lågt som 13 år. Denna möjlighet kan komma att skapa förvirring eftersom företag som exempelvis aktivt arbetar i sociala medier, kan komma att placera sig i de mest liberala medlemsstaterna och därigenom kunna samla in personuppgifter från barn mellan 13 och 16 år utan att behöva målsmans medgivande.

Nästa steg

Även om förslaget tar ett stort steg framåt, innebär inte detta slutet på lagstiftningsarbetet. EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter kommer redan i morgon, torsdagen den 17 december, att genomföra en bekräftande omröstning. Förutsatt att förslaget till förordning godkänns av utskottet kommer man sedan att genomföra en omröstning i plenum under början av det nya året. Därefter ska förordningen slutligen godkännas av EU:s alla medlemsstater innan dess bestämmelser börjar införlivas direkt i respektive medlemsstat nationella lagstiftning.

En bra balans

– Vi är oerhört nöjda och lättade över att man har lyssnat på oss i näringslivet. I den nya dataskyddsförordningen har EU hittat en balans mellan näringsliv och konsumenter. Under den mångåriga processen fanns inledningsvis förslag som hade kunnat påverka näringslivets möjligheter mycket negativt, vilket i slutänden hade drabbat även konsumenter och samhället i stort. Det slutgiltiga förslaget ligger väldigt nära den situation vi har i Sverige idag. Den primära skillnaden är att företag måste bli bättre på att informera om vad som gäller, om hur samtycken ska användas och hur de avser att behandla de uppgifter de samlar in. Det anser vi är positivt, säger Tore Thallaug, vd för SWEDMA, branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring.

Sedan 1968 är SWEDMA branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna insikt, kreativitet och affärsnytta. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.

​Förhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd rörande dataskyddsförordningen är avslutade. SWEDMA har läst den slutgiltiga överenskommelsen och gjort en kortfattad första analys. SWEDMA återkommer senare med en fullständig genomgång av hela materialet men menar redan nu att EU tycks ha hittat en bra intressebalans mellan näringsliv och konsumenter.

Läs vidare »

​Ett nytt kapitel för europeiskt dataskydd

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 16:18 CET

Idag, den 15 december, träffas representanter för Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i Bryssel för att slutföra förhandlingarna om en ny EU-gemensam dataskyddsförordning. En dag som bland annat den europeiska marknadsföringsbranschen har väntat på sedan förslaget till förordning presenterades den 25 januari 2012.

Under hösten har förordningsförslaget blivit alltmer balanserat, och i förhandlingarna har man försökt se till såväl individens behov av integritetsskydd som till näringslivets behov av information för att kunna bevara och utveckla tjänster riktade till konsumenter.

– Arbetet med den gemensamma dataskyddsförordningen är inte slut i och med dagens möte, utan det är nu dags för det europeiska näringslivet att bedöma texten, och hitta nödvändiga lösningarna för att anpassa den dagliga behandlingen av personuppgifter. Detta bara början på resan, säger Tore Thallaug, vd på SWEDMA, branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring.

SWEDMA vill se en konsekvent och harmoniserad tillämpning av de nya reglerna. Branschorganisationen menar att det bör uppnås genom att Datainspektion arbetar tillsammans med näringslivet. Det räcker däremot inte att så sker endast i Sverige, det krävs att samma sak sker inom hela EU, det vill säga att även Datainspektionens motsvarigheter i de olika medlemsländerna, EU-kommissionen och medlemsstaterna som sådana fortsätter att arbeta för att finna ett balanserat och pragmatiskt sätt att börja tillämpa dataskyddsförordningen.

SWEDMA menar att mycket kan uppnås genom självreglering och kommer därför att genom den pan-europeiska organisationen FEDMA arbeta tillsammans med sina europeiska systerorganisationer för att ta fram gemensamma branschregler. SWEDMA öppnar därför dörren för Datainspektionen och ett gemensamt och positivt utvecklingsarbete av självregleringsprogrammet, på samma sätt som gjordes när den nuvarande personuppgiftslagen antogs 1998.

– Vi hoppas och tror förstås att implementeringen av dataskyddsförordningen inte kommer att begränsa nödvändig och förväntad teknisk utveckling i framtiden, utan att den i stället kommer att uppfylla det digitala och analoga samhällets behov, både i dag och i morgon, avslutar Tore Thallaug, SWEDMAs vd.

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.

Idag, den 15 december, träffas representanter för Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i Bryssel för att slutföra förhandlingarna om en ny EU-gemensam dataskyddsförordning. Men för det europeiska näringslivet har resan bara börjat, menar SWEDMA, branschorganisationen för direkt och datadriven marknadsföring.

Läs vidare »

En inspirerande dag med Kevin Roberts som huvudtalare

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 12:32 CET

Den 15 mars är det dags för Guldnyckelns inspirationsdag. I år med några riktiga tungviktare som föreläsare, inte minst Kevin Roberts, Executive Chairman of Saatchi & Saatchi, som huvudtalare. Men det finns fler guldkorn.

Förra årets deltagare på Guldnyckeln gav evenemanget höga omdömen. Och till 2016 spänner Swedma, som arrangerar Guldnyckeln, bågen ännu hårdare. Det blir en dag fylld av nationella och internationella toppföreläsare.

Kevin Roberts – tungviktare inom varumärken

Det kommer att bli en dag för de som vill fylla på med energi, nya tankar och idéer. Årets huvudtalare, Kevin Roberts, kittlar lite extra.

– Det är utan tvekan en av världens främsta talare inom varumärken. En provokatör och inspiratör med erfarenhet från Procter & Gamble och Pepsi-Cola, säger Michaela Pålsson, Projektledare för Guldnyckeln.

Kevin Roberts har också skrivit böcker och är regelbundet föreläsare på Stanford och Oxford University. Han var dessutom huvudtalare på DMA i Boston 2015.

Åsa Holmberg och andra guldkorn

På scenen kommer det dessutom att finnas de som har grävt djupt inom ett specifikt område och nu presenterar slutsatserna. Och de som avslöjar hur deras företag nådde framgång. Johannes Cullberg, entreprenör, Åsa Holmberg, CRM-chef på Tele2, Victor Ljungberg på Splay, Försäljningschef och Nick Worth, CMO på Selligent är några av dem. Dessutom kommer IQ tillsammans med Forsman&Bodenfors.

– Många av föreläsarna är redan bokade men vi har fortfarande några heta namn som vi avvaktar svar ifrån, säger Michaela.

Moderator under inspirationsdagen den 15 mars kommer Jenny Strömstedt att vara.

Kontaktperson:
Michaela Pålsson, Projektledare Guldnyckeln, 0703-51 25 87

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.

Den 15 mars är det dags för Guldnyckelns inspirationsdag. I år med några riktiga tungviktare som föreläsare, inte minst Kevin Roberts, Executive Chairman of Saatchi & Saatchi, som huvudtalare. Men det finns fler guldkorn.

Läs vidare »

Information allt viktigare för marknadsförare världen över

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 15:05 CET

​För andra året har den internationella organisationen GDMA, Global Direct Marketing Association, låtit genomföra en stor studie om användandet av direkt och datadriven marknadsföring, i samarbete med bl a SWEDMA. Undersökningen visar att ”kundcentricitet” är marknadsförarnas huvudsakliga drivkraft och att tillgång till relevant information blir allt viktigare för marknadsförare världen över.

Europeiskt påverkansarbete ger utdelning

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 09:55 CEST

Europeiska rådet antog den 15 juni nästan enhälligt ett kompromissförslag rörande det liggande förslaget till ny EU-gemensam dataskyddsförordning. Endast Litauen och Österrike röstade emot medan Polen och Ungern uttryckte ”starka farhågor” rörande kompromissförlaget.

Kompromissen är ett uttryck för medlemsstaternas vilja att skapa en väl fungerande lagstiftning som ser till både näringslivets och den enskilde individens behov. Som exempel kan man peka på det så kallade riskbaserade synsättet som möjliggör för företag som inte arbetar med stora mängder personlig information, att slippa vissa delar av förordningens skyddskrav.

– För direkt och datadriven marknadsföring är det främst inom tre områden som det har skett stora förändringar: kraven på samtycke, rätten att bli bortglöm och profilering. Rådets kompromissförslag är ett kvitto på att vårt påverkansarbete, bland annat via vår europeiska paraplyorganisation FEDMA, är framgångsrikt, säger Tore Thallaug, vd för SWEDMA, branschorganisationen för dem som arbetar med direkt och datadriven kommunikation.

Kraven på samtycke

Rådet föreslår att det inte längre ska krävas ett explicit samtycke för att man ska få behandla personuppgifter, utan att det ska räcka med ett otvetydigt samtycke så länge informationen om vad man samtycker till har presenterats tydligt i texten, som en egen punkt under en egen rubrik, och att texten är skriven med ett enkelt och lättförståeligt språk. Ett sätt som liknar det vi har i Sverige i dag med skillnaden att vi måste rubricera och skriva om den så kallade PuL-paragrafen.

Rätten att bli bortglömd

En enskild individ ska, föreslår Rådet, kunna kräva att ett företag raderar alla personuppgifter som det företaget har samlat in genom ett samtycke. Företaget ska, i möjligaste mån, sedan informera eventuella andra företag till vilka man har lämnat ut uppgifterna om att individen har begärt att dennes personuppgifter ska raderas. Det finns inget krav i Rådets kompromissförslag på att det första företaget ska säkerställa att personuppgifterna raderas hos de andra företagen. Skillnaden mot dagens situation skulle alltså bli att man som företagare måste informera sina samarbetspartners om att en individ vill ha sina personuppgifter raderade.

Profilering

Rådet har i sitt kompromissförslag helt lyft ut kravet på samtycke för segmentering och selektering och koncentrerar sig endast på automatiserade beslut som har rättsliga följder för en person. Detta innebär att man som företagare kommer att kunna genomföra urval av bland annat prospekts enligt den sortens selekteringar vi kan genomföra i Sverige i dag.

Kompromissförslaget kommer nu att bilda grunden för Rådets arbete i förhandlingarna med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Vad de slutgiltiga resultatet av de förhandlingarna blir kommer att visa sig under hösten.

Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direkt och datadriven marknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.

Europeiska rådet antog den 15 juni nästan enhälligt ett kompromissförslag rörande det liggande förslaget till ny EU-gemensam dataskyddsförordning. Kompromissförslaget kommer nu att bilda grunden för Rådets arbete i förhandlingarna med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Om SWEDMA

SWEDMA är intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt och datadriven kommunikation

SWEDMA är sedan 1968 bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. Vi kallar det enklast för direkt kommunikation. Som intresseorganisation organiserar vi både köpare och säljare av dm-relaterade produkter och tjänster. På så vis har vi en unik inblick i de krav och förutsättningar som gäller för direkt kommunikation mellan företag såväl som mellan företag och konsument.

De företag och organisationer som ansluter sig till SWEDMA förbinder sig att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. Tillsammans upprätthåller och stärker vi därmed förtroendet för hela marknadsföringsbranschen.

Den direkta och datadrivna marknadsföringen uppvisar gång på gång de konkreta resultat som reklam- och kommunikationsköpare har rätt att förvänta sig. Våra medlemmar visar dig mer än gärna vägen till strategisk, kreativ och resultatorienterad direkt kommunikation.

Adress

Länkar