Media no image

Ny styrelse för SwedNanoTech

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:50 CEST

Sex nya ledamöter går in i SwedNanoTechs styrelse enligt beslut på årsmötet i föreningen som hölls den 4 april i Stockholm.

̶̶Jag är oerhört glad över denna förstärkning, säger Åsalie Hartmanis, vd på SwedNanoTech. Med de nya ledamöterna får vi in ny klokskap som är så viktig för att utveckla verksamheten mot nya mål.

Styrelsen för SwedNanoTech består 2018 av följande personer:

Jan-Eric Sundgren, styrelsens ordförande. Jan-Eric har en lång och gedigen karriär inom akademi och industri och ett stort engagemang för frågor som rör teknik och samhälle. Han är ordförande i styrgruppen för Tekniksprånget och för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030

Lars Samuelson, vVD för NanoLund. Professor, entreprenör och pionjär inom nanoteknik.Har publicerat över 600 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och är en ofta anlitad huvudtalare vid konferenser. Har startat flera nanoföretag i Sverige.

Helene Andersson Svahn, KTH. Professor och forskare vid SciLifeLab, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning samt chef för forskning och innovation på Permobil. Utsedd till Ruter Dam 2016.

Michael Persson, Innovation Manager vid AkzoNobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals och adjungerad professor vid Chalmers.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. Har tidigare arbetat som konsult inom både affärsutveckling och kommunikation.

Tord Lendau, tidigare VD för Sandviken Medtech. Har industrierfarenhet från Sverige, Europa och USA.investerare som gärna på innovativa företag med global potential.

Maria Strømme, Uppsala universitet. Professor, entreprenör, uppfinnare och visionär. Har ett 30-tal patent, drygt 200 internationella vetenskapsartiklar och en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd.

Sarah Fredriksson, PULS Invest. Doktorsexamen från Lunds universitet, grundare av det börsnoterade bolaget Genovis AB. Engagerad i life sience-branschen genom olika styrelseuppdrag. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Lars Montelius Director General för International Iberian Nanotechnology Laboratory i Braga, Portugal.Professor i nanoteknik vid Lunds universitet. Entreprenör som startat flera nanoföretag i Sverige.

Maria Strømme, Sarah Fredriksson och Lars Montelius omvaldes vid årsmötet.

- Den tidigare styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb och varit ett starkt stöd sedan verksamheten startade 2011, säger Åsalie Hartmanis. Jag är övertygad om att de som nu lämnar kommer att vara goda ambassadörer för svensk nanoteknik även framöver.

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 100 medlemmar i företag, akademi, och även studenter och enskilda forskare. 

Sex nya styrelseledamöter valdes in i SwedNanoTechs styrelse vid årsmötet den 4 april som hölls i Stockholm. Jan-Eric Sundgren blir ny styrelseordförande. Övriga nya ledamöter är Lars Samuelson, Helene Andersson Svahn, Michael Persson, Nils Hannerz samt Tord Lendau. Lars Leijonborg, Björn O. Nilsson, Leif Ljungqvist och Tommy Nilsson avgår efter sju år.

Läs vidare »
Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr.3, mars, 2018

Nyheter   •   Mar 19, 2018 10:37 CET

Ur innehållet: - SwedNanoTech årsmöte, 4 april - Svenskt på Mobile World Congress - Låg miljörisk med tillverkade nanomaterial... - ...eller är vi blåögda inför riskerna? - Trondheim to host student´s Conference - Lundaforskare belönad av Vetenskapsakademien – igen - Aktörslista över organisationer verksamma inom grafen - Frukostseminarium om materialvetenskap, 4 april

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr.2, februari, 2018

Nyheter   •   Feb 21, 2018 09:32 CET

Ur innehållet: - Senaste nytt från kansliet - Okonventionell supraledare kan bli material för framtidens kvantdatorer - Svaga länkens styrka - Jättekliv inom den organiska elektroniken - Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen - Svensk-norskt projekt utvecklar cellulosa som kan ersätta plast

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr.1, januari 2018

Nyheter   •   Jan 18, 2018 11:47 CET

Ur innehållet: - Nytt år, nya föresatser - Chalmersstiftelsen satsar på nya supermaterial i 2D - Beslut klart om storsatsning på Ångströmlaboratoriet - Så vill nanoforskarna rädda Moores lag - Ny teknik visar vägen för nytt lätt sätt att fånga solen - Framgångar för masterprogrammet i nanoteknologi - Fredagsfrukost, Linköping, 2 februari

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr. 9, december 2017

Nyheter   •   Dec 20, 2017 10:46 CET

UR INNEHÅLLET: - Mindre ärr och missfärgad hud när brännskador läks med nytt nanomaterial - Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center - Nu startar bygget av en svensk kvantdator - Närmare fem miljoner till forskning om kolbaserade nanomaterial - Krav på registrering av nanomaterial - Universitet får bidrag till experiment med strålkanon - Ny innovationsagenda för grafen

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr. 8, november 2017

Nyheter   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

UR INNEHÅLLET: - Kartläggning av nanopartiklar banar väg för bättre nanomaterial - Grafen och andra kolnanomaterial kan ersätta knappa metaller - Nya banbrytande optiska sensorer tillverkade med nanoteknik - Elva nya grafenprojekt får finansiering genom SIO Grafen - På jakt efter nya och underliga supraledare - NanoLund Annual Report for 2016 - CELLINK vinnare av Life Science-pris

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr. 7, oktober 2017

Nyheter   •   Okt 12, 2017 08:50 CEST

UR INNEHÅLLET: - Nanoteknik är svaret. Vad var frågan? - Disruptive Materials Årets nanoföretag i Norden - AIM Day i nanoformat - Kick-start för Mistra TerraClean - Mångmiljonregn till forskning om elektronpussel - ChromoGenics har tecknat order för energismarta fönster - Svensk satsning på biokompositer - Fredagsfrukost Material

Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr. 6, augusti 2017

Nyheter   •   Aug 28, 2017 08:11 CEST

UR INNEHÅLLET: - På gång i organisationen - En fest för nanoteknik - Projektledare med öga för detaljer sökes - Nytt nanolabb ska ge plats för tillväxt - Tryckt elektronik kan styras med stor precision - Lundabolagets lysdioder får Google att satsa 120 miljoner - Omvärldsbevakningsrapport om det senaste inom grafen - Kalender

Media no image

Nytt samarbete ska främja svensk nanoteknik

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:19 CEST

Branschorganisationen IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, och föreningen SwedNanoTech har enats om en nära samverkan. Syftet är att tillsammans göra mer för att utnyttja den potential som finns för svensk industri i nanomaterial och nanoinnovationer. Att utveckla nya, smarta material är i flera branscher en förutsättning för stärkt konkurrenskraft.

Samarbetet innebär att SwedNanoTech flyttar till IKEM:s lokaler i Näringslivets Hus och att de båda organisationerna ska samverka i både befintliga och nya projekt.

- Vi är med nano-tekniken i början av en spännande resa som kommer att förändra samhället radikalt, kanske jämförbart med det som informationsteknologin gjort sedan slutet av 1900-talet, säger Lars Leijonborg, ordförande i SwedNanoTech sedan starten 2011. Genom samarbetet med IKEM får vi större möjligheter att förverkliga vårt syfte, att sprida kunskap om den här teknikens möjligheter för att stärka svensk konkurrenskraft.

- Vi ser verkligen fram emot att få jobba närmare SwedNanoTech och deras medlemmar, både med startup-företagen och akademin, säger Jonas Hagelqvist, VD för IKEM. Nanoteknik är i allt högre grad en förutsättning för hållbar utveckling och för den svenska industrins konkurrenskraft. Det rimmar väl med våra ambitioner för en utveckling mot bioekonomi och cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Hagelqvist, VD IKEM

Mobil: +46 730 80 77 66

Åsalie Hartmanis, VD SwedNanoTech

Mobil:+46 703 75 73 83


SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 100 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. 

Branschorganisationen IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, och föreningen SwedNanoTech har enats om en nära samverkan. Syftet är att tillsammans göra mer för att utnyttja den potential som finns för svensk industri i nanomaterial och nanoinnovationer. Att utveckla nya, smarta material är i flera branscher en förutsättning för stärkt konkurrenskraft.

Läs vidare »
Dbpsvvufvkpoptivrdng

Nyhetsbrev nr. 5, juni 2017

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:25 CEST

UR INNEHÅLLET: - Sommarhälsning - Nanolegering tio gånger så effektiv som ren platina i bränsleceller - Nanoteknologin avgörande för industrins framtid - Utlysning: FoI-projekt och Genomförbarhetstudier - NanoForum 2017 - AIMday Nano - Kalender

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Åsalie Hartmanis joined SwedNanoTech in May 2011. She holds a... Visa mer

Om SwedNanoTech

Vi samlar Sveriges nanoteknikaktörer

SwedNanoTech är en förening. Namnet är valt för att det ska bli ett begrepp, som svensk design och svensk kvalitet.Vårt mål är att världen ska man få upp ögonen för att svenskt nanokunnande, SwedNanoTech, står för världsledande forskningsgenombrott, spännande problemlösningar och avancerat produktionskunnande.

SwedNanoTech
• Marknadsför svensk nanoteknik utomlands
• Skapar mötesplatser där forskare, företagare och investerare träffas
• Företräder medlemmarnas intressen mot riksdag, regering och EU
• Deltar som partner i internationella projekt
• Lockar utländska investerare till svensk nanoteknik
• Kommunicerar nanoforskning och nanoteknologi