Skip to main content

Taggar

swednanotech

Remissvar på Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, SOU 2013:70

SwedNanoTechs remissvar på betänkandet Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, SOU 2013:70. Remissvaret bereddes genom SwedNanoTechs styrelse och lämnades in till Miljödepartementet den 18 mars 2014.

Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Agendan är resultatet av ett nära samarbete mellan SwedNanoTech och nio svenska aktörer inom nanoteknik. Den belyser hinder för innovation och innehåller konkreta förslag på hur Sverige bör arbeta för att säkra den svenska nanoteknikkompetensen. Slutrapport för Vinnovaprojekt 2012-01866, Strategisk forsknings- och innovationsagenda "Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling”. Språk: svenska.

En snabbkurs i svensk nanoteknik - broschyr från SwedNanoTech

I broschyren kan du läsa om föreningen SwedNanoTech, få en snabbkurs i nanoteknik samt möta fem nanoprofiler som berättar om sitt arbete med nanoteknik. Visste du till exempel att Riksbanken satsar på nanoteknik för att säkra de nya sedlarna som snart kommer i omlopp? Eller att det redan finns klara tecken på att solpaneler snart kommer att löna sig även i Sverige? Broschyren är på svenska.