Skip to main content

Positiv resumé vid årsmötet

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:14 CEST

På SwedNanoTechs årsmöte den 14 maj redogjorde Åsalie Hartmanis för de viktigaste händelserna under 2014.

- 2013 var ett händelserikt år för oss, säger Åsalie Hartmanis, VD på SwedNanoTech. Vi arrangerade flera möten, ökade vår närvaro i sociala medier och utökade vårt nätverk.

Bland annat har SwedNanoTech lett arbetet med att ta fram en forsknings- och innovationsagenda, Nanoteknik för en hållbar samhällsutveckling, i nära samarbete med ett flertal stora aktörer inom svensk nanoteknologi.

Föreningen initierade även ett samarbete med Folkuniversitetet i Stockholm vilket resulterade i sex kunskapsspridande föreläsningar om nanoteknik, hösten 2013 och våren 2014.

I maj arrangerades NanoForum 2013 i Stockholm, ett möte som lockade över hundra deltagare. Det var även första gången priset Årets Nanoföretag delades ut.

Föreningen har även synts på arbetsmarknadsdagen FARAD i Lund, varit medarrangörer för en workshop i Norrköping tillsammans med Visualiseringscenter C samt arrangerat en inspirationsföreläsning för studenter i samarbete med AkzoNobel.

SwedNanoTech deltog även i referensgrupp för regeringsutredningen Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial, en utredning som pågick under 2012 och 2013. Föreningen deltog med en presentation under Almedalsveckan tillsammans med utredningen.

Det skedde inga förändringar gällande styrelsen eller medlems-/serviceavgifter. Årsmötet beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2013.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.

SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profil för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare.