Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

LICARA hjälper företag att välja rätt

LICARA hjälper företag att välja rätt

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2014 16:35 CEST

Nanomaterial och nanopartiklar förutspås kunna ha stor genomslagskraft inom en rad innovativa material, produkter och applikationer. I EU-projektet LICARA har ett koncept tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag att analysera potentiell användning av nanomaterial i sina produkter eller tjänster. Den 18 sept arrangerar SwedNanoTech ett seminarium i Lund där LICARA presenteras närmare.

Påverkansplattform om nanosäkerhet och nanomaterial nu igång

Påverkansplattform om nanosäkerhet och nanomaterial nu igång

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2014 16:01 CEST

Projektet, som sträcker sig till mars 2015, koordinas av NordMiljö i samarbete med SwedNanoTech. Påverkansplattformen är ett Vinnova-projekt med syftet att samordna och integrera kunskap, expertis, resurser och verksamheter på olika nivåer och i olika sektorer i Sverige för att effektivare kunna påverka kommande Horizon 2020-utlysningar och öka den svenska närvaron i kommande EU-projekt.

SwedNanoTech lämnar remissvar om nanoutredning

SwedNanoTech lämnar remissvar om nanoutredning

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2014 13:56 CET

En nationell nanostrategi, utökade anslag till säkerhetsforskning och tätare samarbete med EU för reglering av nanomaterial - det är några punkter som SwedNanoTech tar upp i sitt remissvar till betänkandet Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.