Skip to main content

Kajsa Lindståhl och Jan Persson nya ledamöter i SwedSecs Disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 08:00 CET

SwedSecs styrelse har utsett Kajsa Lindståhl och Jan Persson till nya ledamöter i Disciplinnämnden. Lindståhl och Persson har mångårig erfarenhet från finansmarknaden. Lindståhl var tidigare vd i Banco Fonder. Persson var senast chefsjurist på Svenskt Näringsliv.

SwedSecs disciplinnämnd har efter detta nio ledamöter vilka är:

Johan Munck, ordförande, avgående ordförande i Högsta Domstolen

Marianne Lundius, vice ordförande, tillträdande ordförande i Högsta Domstolen

Ragnar Boman, civilekonom

Jack Junel, direktör

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita

Carl-Johan Högbom, f.d. börschef

Hans Mertzig, direktör

Jan Persson, f.d. chefsjurist

Kajsa Lindståhl, f.d. vd i fondbolag

”Disciplinnämndens beslut kan i betydande omfattning påverka licenshavarens framtida yrkesutövande. Jag är därför mycket glad över att Disciplinnämnden tillförs ytterligare två så erfarna och kunniga personer som Kajsa Lindståhl och Jan Persson”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

Disciplinnämnden är SwedSecs beslutande organ i Disciplinärenden. Under 2009 fattades beslut om sanktioner i 15 ärenden: sex fall medförde återkallelse av licensen, i åtta ärenden meddelades varning och i ett fall utdelades den lindrigaste sanktionen, erinran.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56260715, 070-4967398, katarina@swedsec.se


SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Cirka 160 företag är anslutna till SwedSec och cirka 7 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se .


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy