Skip to main content

Privatrådgivare får sin SwedSec-licens indragen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:00 CEST

Sedan privatrådgivaren slutat sin anställning uppdagades att rådgivaren under sin anställningstid privat hade lånat pengar av företagets kunder. Det handlade om minst tre lån som var på betydande belopp.

Privatrådgivaren meddelades så sent som i januari 2010 en varning av SwedSecs Disciplinnämnd för att ha undertecknat dokument i kunders namn.

Att låna pengar från kunder står i uppenbar strid med det SwedSec-anslutna företagets riktlinjer eftersom lån från kunder utgör en potentiell intressekonflikt som negativt kan komma att påverka förtroendet för företaget, vilket privatrådgivaren måste ha insett.

Vad privatrådgivaren har gjort sig skyldig till är så allvarligt att licensen återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-5626 0715, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 171 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera