Skip to main content

Rådgivare varnas av SwedSec

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 10:07 CET

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen genom företagets system skaffat sig information om två bolag där hennes man var delägare och anställd. Vid ett par tillfällen var anledningen att svara på frågor från hennes man om kundbetalningar. I de flesta fallen berodde dock rådgivarens agerande på ett personligt intresse för bolagen.

Eftersom företagets interna regler om informationssäkerhet innebär att anställda endast får använda sin tillgång till kunduppgifter när det behövs för arbetsuppgiften, har rådgivaren brutit mot dessa regler. Hennes man var inte heller behörig att få den information som hon skaffade fram och hon har därmed även brutit mot banksekretessen.

Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 181 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.