Skip to main content

SwedSec återkallar licens för kontorschef

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:26 CET

Den SwedSec-licensierade kontorschefen hade brutit mot företagets kreditpolicy genom att bevilja felaktiga krediter. Han hade lånat ut till kunder utanför kontorets verksamhetsområde, till kunder med bristfällig återbetalningsförmåga och med många betalningsanmärkningar samt i vissa fall med kronofogdeskulder.

Krediterna har uppgått till höga belopp och gäller flera bolag och några privatpersoner. 

Disciplinnämnden slår fast att kontorschefens agerande innefattar ett allvarligt och upprepat åsidosättande av vad som krävts av honom i tjänsten. Vidare tyder hans handlande på en bristande respekt för viktiga regler. Överträdelserna anses så allvarliga att en återkallelse av licensen är ofrånkomlig.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.