Skip to main content

SwedSec varnar licenshavare

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:55 CET

Anställd vid SwedSec-anslutet företag hade inte genomfört ID-kontroll i enlighet med företagets regler.

Licenshavaren fick via e-post två betalningsuppdrag till mottagare i Ryssland respektive Spanien. Båda betalningsuppdragen gav sken av att vara från en av företagets kunder. Licenshavaren utförde inte i något av fallen en ID-kontroll för att säkerställa att uppdraget kom från en behörig företrädare för kunden, innan han genomförde betalningarna. Kunden hörde därefter av sig och förklarade att kunden inte hade beordrat betalningarna.

Kunden har blivit utsatt för bedrägeri och det SwedSec-anslutna företaget har kompenserat kunden fullt ut. Företaget har sedan lyckats att återfå pengarna för betalningen till Ryssland men avseende betalningen till Spanien har företaget förlorat ett betydande belopp.

Eftersom licenshavaren inte säkerställt att e-posten kom från behörig avsändare har han brutit mot företagets interna regler.

Licenshavaren har erkänt regelöverträdelsen.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Beslutet finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 22 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy