RISE förvärvar delar av forskningskoncernen SWEREA

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 11:15 CEST

​RISE stärker sin position som Sveriges nav för industriforskning. Genom att förvärva delar av forskningskoncernen SWEREA ökar RISE sin kompetens och kapacitet för att kunna bidra till svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling.

​Lagrat slam kan bli nytt råmaterial

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 15:14 CEST

Hundra procent återvinning – det är målet i ett nytt projekt som industriforskningsinstitutet Swerea MEFOS driver. I projektet utvecklas och demonstreras en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft/slam och göra användbara produkter.

​Ny tillförordnad vd på Swerea MEFOS

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:22 CEST

Inför omstruktureringen av Swerea och bildandet av det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB tillsätts Görans Carlsson som tillförordnad vd på Swerea MEFOS.

Swerea MEFOS kommer att ingå i det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB som planeras komma igång under hösten. Den nya styrelsen kommer i höst att utse en vd för institutet. Från och med 1 juni utses Göran Carlsson som tillförordnad vd för Swerea MEFOS.

-Jag vill tacka Eva Sundin för hennes goda insatser som verkställande direktör för Swerea MEFOS. Eva Sundin har sedan hon tillträdde 2015 gjort stora insatser för verksamheten och varit en uppskattad chef och ledare på plats i Luleå, säger Jarmo Tonteri, ordförande för Swerea MEFOS.

Eva Sundin tillträdde tjänsten som verkställande direktör för Swerea MEFOS i augusti 2015. Sedan dess har Swerea MEFOS bland annat drivit ett framgångsrikt effektiviseringsprogram som har gett bra resultat för verksamheten.

Vid frågor kontakta Göran Carlsson, vd Swerea och tf vd Swerea MEFOS.
Telefon: 070 – 561 92 21

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Inför omstruktureringen av Swerea och bildandet av det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB tillsätts Görans Carlsson som tillförordnad vd på Swerea MEFOS från och med den 1 juni. Swerea MEFOS kommer att ingå i det nya stålforskningsinstitutet SWERIM AB som planeras komma igång under hösten. Den nya styrelsen kommer i höst att utse en vd för institutet.

Läs vidare »

Väck intresset hos framtidens ingenjörer

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 13:42 CEST

Ingenjörer riskerar att bli en bristvara inom branscher som metall, bioprocess- och kemiteknik, områden som är viktiga för svensk industri. Nu stödjer Vinnova ett projekt för att öka intresset för ingenjörsutbildningar, främst vid LTU och KTH. Företag från hela Sverige kommer att delta, tillsammans med LTU, KTH och KRC (Kemilärarnas Resurscentrum). Projektet koordineras av Swerea MEFOS.

Effektiv automatisering för kortserieproduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:36 CEST

LoHiSwedProd är det nya projektet som ska stärka konkurrenskraften i små och medelstora svenska företag. Swerea IVF blir en av fjorton partner som kommer att stötta företagen i processen för en mer hållbar produktion.

Docent i gjutning vid KTH

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:36 CEST

​Kalkproducent nytt medlemsföretag i Swerea MEFOS

Nyheter   •   Apr 12, 2018 15:23 CEST

​Eva Sundin i styrelsen för ESTEP

Nyheter   •   Apr 04, 2018 16:11 CEST

Ny institutsstruktur stärker industriforskningen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 13:40 CET

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutssektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swerea-koncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Förändringen syftar dels till att stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion.

Bakom beslutet ligger en samsyn bland ägarna om att Swereas kunder och partners gynnas av att flera av instituten inom Swerea går samman med RISE, men att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri ska nå målet om fossilfri produktion till 2045 att de bör samlas i det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM.

Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

-Det här är en överenskommelse som stärker svensk institutsektor och därmed bidrar till ökad konkurrenskraft hos den svenskbaserade industrin, säger Göran Carlsson, koncernchef för Swerea.

-Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Järn- och Metallforskning samt MEFOR, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB.

-För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

-För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svensk fordonsforskning kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test och demoanläggningar. Att Swerea SWECAST blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

Förändringen planeras vara genomförd den 30 juni 2018.

Mer information

Göran Carlsson, koncernchef Swerea
Telefon: 070-561 92 21

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

​Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutssektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swerea-koncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Läs vidare »

Svenska Monteringspriset 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 16:00 CET

Svenska Monteringspriset 2018 har tilldelats Christian Nilsson och Tommy Karlsson. Priset delades ut idag den 14 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Anna Davidsson, ansvarig för forsknings- och utvecklingsportföljen inom Produktion hos Volvo Cars.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Swerea MEFOS
 • kaprrisjn.dyedfbfaqfstqm@scwweltrebda.ooseat
 • 0920-20 19 67

 • Presskontakt
 • Swerea KIMAB
 • madyrgagardhetxqhann.sauontbnexmrgpraavrrdck@snnwevirehea.xfseeu
 • 08-440 48 25
 • 073 535 41 08

 • Presskontakt
 • Swerea SICOMP
 • laeqrsow.ljqilrfjeaenfsaelwwdtki@sthwegbrejca.lxsexo
 • 0911-744 40

 • Presskontakt
 • Swerea SWECAST
 • coalnnwcy.ybguvvstqwavhtssufonuw@snswebwrejfa.risezu
 • 036-30 12 22

 • Presskontakt
 • anghnesk-cebhahprlzxotrctegg.hufanygnizongtm@sqhwekvreyha.ejsesa
 • 031-706 63 05
 • 076-147 63 05

 • Presskontakt
 • Swerea IVF
 • jawen.bbbaiyckjj@sbcweemretna.xlsezf
 • 031-706 60 15

Om Swerea

Välkommen till Swerea - forskningsinstitut för hållbar utveckling

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions-, och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige.