Pyc2wrjbckciucmbogfr
Dou0bt8uztpawabgjusp

Docent i gjutning vid KTH

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 11:36 CEST

Hwfvolxiikhhj5q48t8i
Ostxnke6oxpk6q6e0s2z Dou0bt8uztpawabgjusp

​Kalkproducent nytt medlemsföretag i Swerea MEFOS

Nyheter   •   Apr 12, 2018 15:23 CEST

Qtihx6bv10lazknvldui
Hq12xob4ci6q2ddhuubn Dou0bt8uztpawabgjusp

​Eva Sundin i styrelsen för ESTEP

Nyheter   •   Apr 04, 2018 16:11 CEST

Media no image
Trd49wfkknczcy8tffqt

Ny institutsstruktur stärker industriforskningen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 13:40 CET

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutssektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swerea-koncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Förändringen syftar dels till att stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion.

Bakom beslutet ligger en samsyn bland ägarna om att Swereas kunder och partners gynnas av att flera av instituten inom Swerea går samman med RISE, men att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri ska nå målet om fossilfri produktion till 2045 att de bör samlas i det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM.

Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

-Det här är en överenskommelse som stärker svensk institutsektor och därmed bidrar till ökad konkurrenskraft hos den svenskbaserade industrin, säger Göran Carlsson, koncernchef för Swerea.

-Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Järn- och Metallforskning samt MEFOR, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB.

-För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

-För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svensk fordonsforskning kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test och demoanläggningar. Att Swerea SWECAST blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

Förändringen planeras vara genomförd den 30 juni 2018.

Mer information

Göran Carlsson, koncernchef Swerea
Telefon: 070-561 92 21

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

​Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutssektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swerea-koncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Läs vidare »
Q1cnfitnv8utwm62avzj

Svenska Monteringspriset 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 16:00 CET

Svenska Monteringspriset 2018 har tilldelats Christian Nilsson och Tommy Karlsson. Priset delades ut idag den 14 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Anna Davidsson, ansvarig för forsknings- och utvecklingsportföljen inom Produktion hos Volvo Cars.

By4hgn1grktqb2zqfudd
Qlkgcvfbiagvkgi1brsi Dou0bt8uztpawabgjusp

Ny mätmetod ska ge rakare rör

Nyheter   •   Mar 14, 2018 16:12 CET

Shiyojlqcychrv9kxjuc

Ny toppmodern utrustning ger möjligheter att skapa framtidens textila innovationer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 09:58 CET

Swerea IVF i Mölndal investerar i en ny toppmodern utrustning för smältspinning av textilfibrer. Utrustningen blir helt unik i Sverige och kommer att vara central i utvecklingen av framtidens innovativa och hållbara textilfibrer.

Msncrrg7jezytcjilcr9

Swerea IVF och industrin fördjupar samarbetet inom additiv tillverkning

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:29 CET

I nära samarbete med industri och akademi startar Swerea IVF en ny produktionslina för additiv tillverkning av metalliska material med fokus på selektiv lasersmältning. Samarbetet är unikt i sitt slag genom att parter förs samman längs hela värdekedjan och det hanterar även arbetsmiljö och hälsa.

Buwsy3k1ainmkqnirsxs

Arbetsmiljö och konkurrenskraft hänger ihop

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 12:00 CET

​ En inspirationsdag om konkurrenskraft och förnyelse genom goda arbetsförhållanden går av stapeln den 30 januari. För tredje året i rad arrangerar nätverket AFoU ett dialogseminarium där vi lyfter aktuella trender i arbetslivet, delar erfarenheter och bygger broar för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser.

Qcvnidgqmlmqrlse3eqn

2017 års Einar Mattssonpris har tilldelats Rikard Norling

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 16:22 CET

Rikard Norling har tilldelats 2017 års Einar Mattssonpris för att han med mycket starka insatser både på den vetenskapliga sidan, och i utvecklingen av Swerea KIMAB:s affär.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Swerea MEFOS
 • karin.edfast@swerea.se
 • 0920-20 19 67

 • Presskontakt
 • Swerea KIMAB
 • margaretha.sonnergaard@swerea.se
 • 08-440 48 25
 • 073 535 41 08

 • Presskontakt
 • Swerea SICOMP
 • lars.liljenfeldt@swerea.se
 • 0911-744 40

 • Presskontakt
 • Swerea SWECAST
 • conny.gustavsson@swerea.se
 • 036-30 12 22

 • Presskontakt
 • afannepqfyeo-cajogharlotte.handqgvgtningrf@scmwerebwgwa.ngse
 • 031-706 63 05
 • 076-147 63 05

Om Swerea

Välkommen till Swerea - forskningsinstitut för hållbar utveckling

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions-, och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige.