Skip to main content

3D-skrivare för stora objekt

Nyhet   •   Jan 26, 2016 09:29 CET

3D-skrivartekniken har gett oss möjligheten att gå från koncept till färdig detalj direkt, utan en verktygsframtagning som många gånger är både kostsam och tidsödande. Vi skriver i dag ut allt från komplexa precisionskomponenter till enkla leksaker, dessutom med möjligheten att göra varje enskild utskrift unik och individuell.

Gemensamt för majoriteten av utskrivna 3D-objekt är att de är relativt små, skrivarnas utskriftsvolym är oftast inte större än ett par liter. Att kunna skriva ut betydligt större objekt är naturligtvis intressant och exempel på detta står att finna världen över. Stolar, karosseridelar och t o m hus skrivs ut i dag i olika material med 3D-skrivarteknik.

Swerea IVF har genomfört en serie försök i syfte att se vilka möjligheter vi har att åstadkomma stora 3D-utskrifter. Grunden i försöken har varit att koppla samman en plastextruder med en robot vilket i det här fallet skulle ge en utskriftsvolym på uppemot 8 m3.

I dessa inledande studier har dock extrudern varit stationär och roboten flyttat utskriftsbordet vilket begränsat den tillgängliga utskriftsvolymen. Att vi valt att arbeta med termoplast som material beror helt enkelt på att med en skrivare vars utskrifter kan komma att väga hundratals kilo kan man snabbt skapa en väldigt stor hög med skrot och om denna kan malas ner och återbrukas är det naturligtvis fördelaktigt.

Försök genomförda med polystyren och ABS visar att det går att skriva ut med en sammanhanget hög hastighet, omkring 5 kg material per timme. En annan konsekvens av att skala upp skrivare och utskrift är att materialkostnaden för utskriftsmaterialet ökar i betydelse. Med så stora styckvikter som det kan bli fråga om är det, förutom miljöaspekten, intressant att använda återvunna material till utskriften vilket ger en annan prisbild. Ett annat sätt att hålla materialkostnaden i schack är att använda biokompositer som WPC.

Försök har även genomförts med plast förstärkt med återvunna textilfibrer, i det här fallet polypropen med 30 % återvunna jeansfibrer, vilka gav utskriften en karakteristisk indigokulör.

Försöken med stora 3D-utskrifter har alltså fallit ut väl. Det fortsatta arbetet består i första hand av att låta roboten hantera en extruder som skrivarhuvud för att på så sätt kunna skriva ut större och mer komplexa objekt.

Kontakt:

Jan Johansson

jan.johansson@swerea.se

Telefon:+46 31-706 63 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy