Skip to main content

Ta det virtuella steget – simulera virtuellt!

Nyhet   •   Feb 15, 2016 09:53 CET

Simuleringsverktyg är kraftfulla verktyg som kan användas i utveckling av produkter och processer. ”Många operativa ingenjörer och företaget i sig kan ha stor användning av virtuella verktyg och spara mycket tid och kapital” menar Daniel Wiklund från Swerea Virtual Lab.

Genom en inspirerande och lekfull webb-demo kan du testa hur ett simuleringsverktyg kan fungera i praktiken. Bakom idén står Swerea Virtual Lab som vill få tillverkningsindustrin, speciellt leverantörer och medelstora företag att förstå potentialen med simuleringsverktyg.

– Simuleringsverktyg kan användas som ett stöd i offert-, konstruktions- och beredningsarbetet för utvärdering och dimensionering av produkter samt för val och utvärdering av material och tillverkningsprocesser, säger Mats Werke, en av projektdeltagarna.

Bakom webb-demon finns en databas med tio olika materialklasser i materialen stål, aluminium och komposit. Beroende på vilken tjocklek, kostnad, energiupptagning och vikt som önskas, omformas produktmodellen bestående av en deformerbar balk och lämpligt material presenteras.

Simulering är mycket effektivt, inte bara för den operativa ingenjören, men också för produktutvecklare, projektledare och produktchefer.

Rätt använt genererar simuleringar faktaunderlag för beslut och ökar förståelsen mellan funktioner i verksamheten genom kraftfulla bilder, animationer och diagram över komplexa samband.

Kontaktperson: Renaud Gutkin, Projektledare, Swerea SICOMP renaud.gutkin@swerea.se Telefon 031-706 63 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera