Skip to main content

3D-tillverkning av högpresterande keramkomponenter

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:11 CEST

Swerea IVF i Mölndal har investerat i en unik 3D-maskin – den första i Norden i sitt slag – för additiv tillverkning av keramiska komponenter med unik design och hög materialkvalitet.

3D-maskinen, Cerafab 7500 från Lithoz GmbH i Österrike baseras på stereolitografi och är den enda maskinen på marknaden med dokumen-terad förmåga att åstadkomma materialegenska-per jämförbara med vad konventionella tillverk-ningstekniker för keramer ger. Detta öppnar möjligheter att direkt använda 3D-formade komponenter i applikationer med höga materialkrav.  

Tekniken ger möjlighet att tillverka mindre detaljer med unik design, hög precision, hög ytfinhet och hög grad av materialhomogenitet, en förutsättning för goda mekaniska och/eller andra materialspecifika egenskaper.

Komponenter byggs upp skiktvis genom spridning av 25-100 µm tunna lager av en keramisk pulversuspension baserad på fotopolymer som härdas via maskad LED-belysning med specifik våglängd. De formade komponenterna värmebehandlas sedan för att driva av det polymera materialet och därefter sintras de till full täthet.

I dagsläget kan komponenter av aluminium-oxid, zirkoniumoxid och hydroxyapatit tillverkas och målsättningen är att utveckla och anpassa tekniken även för andra keramiska material.

Kontaktperson:

Ola Lyckfeldt
Tfn: 031-706 62 77
ola.lyckfeldt@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy