Skip to main content

Alternativ koks kan minska koldioxidutsläppen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 11:27 CET

Två nya kokssorter har producerats för försöken. Foto: Stig-Göran Nilsson/Jernkontoret

Just nu pågår försök med nya typer av koks i LKAB:s experimentmasugn i Luleå. Det är inom forskningsprojektet Flexcoke, som drivs av Swerea MEFOS, som alternativ koks utvecklats och nu testas i pilotskala.

De kolsorter som idag används för tillverkning av koks av hög kvalitet är utpekade som kritiska råvaror för Europa. Den begränsade tillgången och de höga kostnaderna gör det allt viktigare att kunna använda alternativa kol och kolinnehållande material som råvara för kokstillverkning.

Swerea MEFOS är projektledare och koordinator för projektet ”Flexcoke” där målet är att förhindra en ökad användning av kol och koks i masugnen som följd av vikande tillgång på högkvalitativa koksande kol.

− I projektet har vi framställt koks i olika steg, både i labbskala och pilotskala, och testat på olika sätt, bland annat i korgprov i LKAB:s experimentmasugn. Efter lyckade resultat har vi gått vidare med driftförsök på SSAB i koksverket där de två kokssorter som nu testas i experimentmasugnen har producerats. Om försöken går som vi tänker oss så skulle vi kunna tillverka koks i stor skala i koksverket och sedan testa i industriell skala i SSAB:s masugn 3, säger Maria Lundgren, projektledare vid Swerea MEFOS.

De svenska aktiviteterna i projektet genomförs i nära samarbete mellan Swerea MEFOS, SSAB och LKAB.

Anna Dahlstedt är teknisk specialist på LKAB:
– Experimentmasugnen är ett unikt verktyg för forskning och utveckling, och det här är ett viktigt samarbetsprojekt där vi har möjlighet att bistå våra kunder i deras utvecklingsarbete. Genom att säkerställa koksens funktion innan man går vidare till test i industriell skala kan riskerna vid fullskaleförsök minska.

Genom att skapa ny kunskap om sambandet mellan råvarorna i kolblandningen, koksningsegenskaper och koksens uppträdande i masugnen vill man kunna tillverka alternativ koks med optimal kvalitet för masugnen. Detta har stor positiv påverkan på koldioxidutsläpp och energianvändning.

− Testresultaten för den alternativa koksen ser riktigt bra ut. Vilken typ som väljs för driftförsöken beror på resultaten vid försöken i experimentmasugnen. Vid fullskaleförsöken senare i projektet kommer en gradvis ökning av andelen alternativ koks att göras för att minimera riskerna för avvikelser i processen vid användningen, säger Per Lagervall, processingenjör på SSAB:s masugn i Luleå.

Projektet finansieras av RFCS (Research Fund for Coal and Steel), och pågår till och med 2017. Den totala budgeten är 5,1 miljoner euro. Bland övriga partner finns också TKSE som är en av Europas största stålproducenter.

Kontakt:
Maria Lundgren, projektledare Swerea MEFOS
0920-24 52 09
maria.lundgren@swerea.se
www.swereamefos.se

Foto: Jernkontoret/Stig-Göran Nilsson

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Borlänge, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy