Skip to main content

CelluTex – en påverkansplattform för textilmaterial från skogsråvara

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 08:52 CEST

Låt skogen ersätta bomullsfält för produktion av framtidens textil. Genom att satsa på cellulosabaserade textilmaterial kan flera olika samhällsutmaningar lösas. Den av Vinnova finansierade påverkansplattformen CelluTex är ett initiativ för att stimulera forskning, utveckling och innovation på EU-nivå inom området cellulosabaserad textil.

Efterfrågan på textilfiber ökar snabbt och det globala årsbehovet uppskattas komma att tredubblas under de närmsta 35 åren. Samtidigt har tillgången redan börjat stagnera. Världs-produktionen av bomull sägs i dag ha nått gränsen för vad som kan produceras utan att allvarligt konkurrera med mänsklighetens matbehov. Samtidigt är den europeiska skogs-industrin pressad och upplever minskad efterfrågan på tryckpapper och hård konkurrens från låglöneländer.

Genom att använda vår skogsråvara och återvunna textilier för att producera cellulosabaserade textilfibrer kan efterfrågan på textilier mötas på ett hållbart sätt, samtidigt som råvarutillgången inom Europa kan säkras. Detta kräver dock att vi främjar och stimulerar forskning, utveckling och innovation genom hela värdekedjan: från träd till massa, vidare till tråd och textil, men också från använd textil till ny textil.

För att göra detta har CelluTex bildats – ett konsortium bestående av industri, forsknings-institut, universitet och offentliga organisationer med verksamhet i olika delar av värdekedjan. CelluTex-konsortiet samarbetar för att se till att de identifierade behoven återspeglas i komman-de utlysningar inom EU-kommissionens forskningsprogram Horizon 2020.

Påverkansplattformen CelluTex, som koordineras av Swerea IVF, löper över två år med start i mitten av 2014 och finansieras av Vinnova.

Är du intresserad av att bidra till att sprida CelluTex budskap eller bara veta mer?

Hör av dig!

Kontaktperson:

Erik Perzon, Swerea IVF, koordinator för CelluTex

Tfn: 031-706 63 87

erik.perzon@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera