Skip to main content

Dags för Digi Demo Day

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 06:39 CET

Digitaliseringen är en av vår tids stora omvälvande processer. Allt från hushållsprylarna i våra hem till robotarna i industrin blir i allt högre grad digitala. Ny teknik skapar nya effektiva processer och möjligheter.

Digitalisering är också en kraft som skapar nya förutsättningar för, och kan bidra till, stärkt svensk industri och export. Detta är något regeringen tagit fasta på och lyft fram i olika sammanhang. Enligt den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen har lanserat ska Sverige vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Man har också gett flera uppdrag till myndigheten Vinnova att främja digitalisering i industrin. Digitaliseringskompetensen behöver höjas, inte minst i små och medelstora företag. Hur sker då detta arbete på riktigt?

Digi Demo Day vid Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan den 7 februari är en heldag om detta. Vi kommer att få ta del av regeringens arbete med digitalisering från Johan Harvard från Näringsdepartementet, som ansvarar för regeringens samverkansprogram för Smart industri. Henrik Runnemalm, forskningschef vid GKN Aerospace berättar om den industriella digitaliseringskedjan och vi kommer att få se demonstrationer och tillämpningar på plats.

Se hela programmet

Hela evenemanget är öppet för media.
Vid frågor och intervjuförfrågningar i samband med Digi Demo Day, kontakta:

Cecilia Ramberg, 031-706 60 52, cecilia.ramberg@swerea.se

Digi Demo Day Bakom Digi Demo Day står DINA (Digitalisering av komplett produktionsflöde - en förutsättning för additiv tillverkning) – ett pilotprojekt inom digitalisering som finansierats av Vinnova. Bakom projektet står de strategiska innovationsprogrammen Lättvikt (LIGHTer), Metalliska material, Innovair och Produktion2030. I projektet har en rad företag, forskningsinstitut och universitet samverkat med ambitionen att visa behovet av och skapa lösningar för digitalisering i svensk tillverkande industri exemplifierat med additiv tillverkning (3D-printning) för att bl a skapa en mer resurseffektiv tillverkningsprocess.

DINA-projektet (Digitalisering av produktionsflöden vid additiv tillverkning) är ett av regeringens åtta första demonstrationsprojekt, med syfte att främja digitaliseringen av svensk industri. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Swerea i samarbete med Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Jernkontoret, Siemens och Saab. Innovationsprogrammen SIP Lättvikt, Innovair, Metalliska Material och Produktion2030 finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktions- och produktutveckling. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 680 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST). Verksamhet finns i Stockholm, Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping, Trollhättan, Olofström och Oslo, samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera