Skip to main content

En global ledare i kampen mot korrosion stärker sin position ytterligare

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:37 CEST

Korrosionskador, eller det man dagligen kallar rost, orsakar mycket stora skador årligen i Sverige och globalt. Internationella undersökningar har uppskattat dessa till 3 procent av den global BNP vilket för Sverige skulle motsvara ca 100 miljarder kronor. Forskningsinstitutet Swerea KIMAB är tillsammans med sitt helägda dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike en globalt ledande aktör i kampen för att minska skadeverkningarna mot korrosion i samhälle och industri.

Swerea KIMAB har samlat alla typer av korrosionsforskning under en organisation. Detta omfattar korrosion inom infrastruktur som betongbroar och järnvägar, korrosion inom transportindustri, korrosion i havsmiljöer som vindkraftverk och off-shore plattformar mm. De nya laboratorier som idag invigs i Kista skapar nya möjligheter för institutets över 100 forskare och tekniker som är verksamma inom korrosionsområdet. 

– Och det är inte bara metaller som korroderar, berättar Staffan Söderberg, VD för Swerea KIMAB. Även om många frågeställningar handlar om korrosion av stål och andra metaller så är korrosion av polymerer, kolfiberkompositer och armerade betongkonstruktioner viktiga och växande forskningsområden inom institutet. Även om vi kan se tillbaka på stora framsteg som har gjorts inom korrosionsområdet, t ex de stora förbättringarna vad gäller ytlig korrosion på personbilar, ett område där Swerea KIMAB har merparten av världens tillverkare som klienter, så uppkommer ständigt nya frågeställningar med införandet av nya lättare material, nya miljövänliga ytbehandlingar eller införandet av förnybara bränslen inom värmekraftverk,  fortsätter Staffan Söderberg.

Korrosion kan dels orsaka haverier och farliga utsläpp men mindre känt är effekterna av korrosion på utläckage av metaller i vår miljö. I våra nya laboratorierna finns bland annat en nyutvecklad unik kammare för simulering av korrosion i verklig vägmiljö. 

– Tillsammans med våra kunder har vi pågående långtidsexponeringar av olika material och materialkombinationer på utvalda lastbilar i olika delar av världen. Genom att utnyttja denna kunskap kan vi utveckla processer för laboratorieprovning i vägmiljö, inklusive slask och salt för rutinmässig provning av nya material, avslutar Staffan Söderberg.  

Kontaktperson: Staffan Söderberg, 08-440 48 01

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även ett helägt dotterbolag i Frankrike med verksamhet i Brest och St Etienne. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera