Skip to main content

Förbättrat skydd mot korrosion av vår kulturmiljö genom nya sensorer för korrosionsövervakning

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 10:19 CEST

Forskningsinstitutet Swerea KIMAB har under en lång följd av år systematiskt följt skador globalt av vårt kulturarv förorsakade av korrosion från atmosfären. En ny sensor för korrosionsövervakning i exempelvis museimiljö har utvecklats vid institutets helägda dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike.

– En värdefull gobeläng från Louvren som ska till Osaka för en utställning kan t.ex. vid öppnande av det skyddande emballaget plötsligt utsättas för en ny och mycket mer korrosiv miljö vilket kan leda till snabba skador. AirCorr sensorn varnar direkt och personal kan ta snabba åtgärder, berättar Domique Thierry, VD för Institut de la Corrosion.

– Den första större kommersiella tillämpningen för tekniken kommer nu att inriktas mot kulturarv, berättar Dominique Thierry vidare men vi ser flera framtida tillämpningar som exempelvis korrosion i vägmiljöer. Till exempel har Renault utrustat bilar med ett stort antal sensorer för att mäta hur korrosiviteten varierar i olika delar av bilens inre och yttre miljö vid körning på testbanor.  

Principen för sensorn är i princip enkel. En korrosionskänslig metall deponeras i ett tunt skikt på ett elektriskt isolerande material. Korrosion av metallen leder till en ökad resistans som snabbt kan avläsas och avläsas on-line t ex genom GPS uppkoppling. Val av metall anpassas till den förväntade korrosiviteten i den omgivande miljö.

Den nyutvecklade AirCorr sensorn för on-line korrosionsövervakning i kulturmiljöer har utvecklats i ett stort europeiskt projekt där Institut de la Corrosion var koordinator och nu även ansvarar för kommersialisering av tekniken. Utrustningen är liten och kan sättas upp i omedelbar närhet av det föremål som ska övervakas.

– Utvecklingen skedde inom ett EU finansierat projekt MUSECORR, berättar projektledaren Tomas Prosek vid Institute de la Corrosion. Det var mycket intressant att arbeta tillsammans med olika muséer i Frankrike, Schweiz och Danmark. Teknikutvecklingen skedde i samarbete med ett Frauenhoferinstitut i Dresden och Institutet för Kemisk Teknologi i Prag.  

Projektet är ett exempel på den satstning på analytisk processövervakning som för närvarande sker inom Swerea KIMAB. Andra exempel på pågående forskningsprojekt är skrotsortering on-line med laserteknik, processövervakning och varmvalsning med laserultraljud.     

Kontaktpersoner:
Dominique Thierry, +33676806676  (Pratar svenska, engelska & franska)
Staffan Söderberg, CD, Swerea KIMAB, 08-440 48 01

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Mölndal, Piteå och Stockholm. Swerea KIMAB har även ett helägt dotterbolag i Frankrike med verksamhet i Brest och St Etienne. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy