Skip to main content

Framtida yrkesval – nya normer

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 09:21 CEST

Vad behövs för att inspirera ungdomar att välja utbildningar och yrken som näringslivet behöver? I projektet Framtida yrkesval planeras samarbeten att utvecklas som ger företag, skolor och ungdomar nya möjligheter och nya perspektiv på framtidens ingenjörs- och industriarbete och syftar till att öka innovationsförmågan och konkurrenskraften i svensk industri.

  • Vad behöver ungdomar för att bli inspirerade att välja utbildningar och yrken som närings­livet behöver?

  • Vilka visioner och myter finns om arbete i industrin?

  • Vilka kompetenser behöver industrin för att stärka innovationsförmåga och konkurrenskraft?

  • Hur kan industrin utveckla arbeten som är attraktiva och hållbara?

  • Hur behöver olika parter utveckla sitt samarbete för att öppna nya möjligheter och skapa vinster för alla?

Detta är några av de områden som lyfts i förstudien Framtida yrkesval, en studie som kommer att stärka samverkan mellan skolor, industri­företag, science center, akademi och institut. För dessa frågor spelar Universeum AB i Göteborg en unik roll tack vare sin långa erfarenhet från Unga spekulerar, som årligen engagerar över 700 ungdomar, skolpedagoger, forskare, politiker, företag och andra aktörer.

Denna förstudie lägger grunden för ett huvud­projekt som kommer att utveckla det framgångsrika arbetssättet med ännu starkare företags­samverkan och med nya glasögon vidgar perspektiven och ökar förståelsen av de normer som råder hos olika parter. Genom utvecklade samarbeten och modern industrikunskap har projektet potential att öka utbildningskvaliteten och öppna kanaler in till företag tidigare; t ex genom laborationer i industrimiljö, studiebesök och prao-möjligheter.

Förstudien genomförs under 7 månader av Swerea IVF, Universeum, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet tillsammans med skolor och företag i Göteborgsregionen. Detta är en del av Vinnovas satsning Mångfaldslabbet – Normkritisk Innovation inom programmet Genus och mångfald för innovation.

Kontaktperson:

Ulrika Harlin, Swerea IVF
031-706 6054
ulrika.harlin@swerea.se


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera