Skip to main content

Gemensam syn på kontroll av plast minskar risker

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 10:21 CET

Det saknas gemensamma riktlinjer och kunskap om skador i plastkompositer, vilket ökar risken för felaktiga bedömningar och dyra haverier. Swerea KIMAB och Inspecta arbetar därför tillsammans i ett plastprojekt för att nå en branschgemensam syn vid bedömningar av skador och förbättrade oförstörande provningstekniker. En skadeatlas ska ge ett gemensamt verktyg för bedömning av defekter.

Glasfiberarmerad plast (GAP) används för att lagra och hantera frätande vätskor, som starka syror eller andra korrosiva vätskor. Konsekvenserna av ett haveri kan därför vara förödande. Idag saknas en samsyn mellan materialexperter, tredjepartsorgan, tillverkare och anläggningsägare om hur skador i plastmaterial ska bedömas. Ofta saknas även kunskap om vilka standarder som gäller.

– Bristen på en gemensam syn på bedömningar av skador och hur inspektioner och upphandlingar ska ske är ett stort problem. Det ökar risken för felaktiga bedömningar och i värsta fall för farliga haverier, säger Pernilla Utterström, teknisk specialist, Inspecta. Tillsammans med Swerea KIMAB har vi fått i uppdrag av Värmeforsk att genomföra ett plastprojekt. Caroline Ankerfors, forskare vid Swerea KIMAB, är projektledare.

– Målet är att få en branschgemensam syn på bedömning av skador och förbättrade oförstörande provningstekniker (OFP) för användning på plastmaterial. I projektet ingår även Boden Energi och Termap, säger Caroline Ankerfors.

Kunskapsbrister fördyrar
I flera fall har anläggningsägare, inspektionskonsulter, tillverkare/leverantörer och tredjepartsorgan haft delade meningar om hur skador i anläggningar ska bedömas.

– Det har funnits olika åsikter om vilka skador som anses kritiska respektive vilka skador som kan lämnas utan åtgärd. Det har orsakat anläggningarna onödiga kostnader i form av stillestånd, utredningar och ibland onödiga reparationsarbeten då beslut tagits på felaktiga grunder, säger Pernilla Utterström.

Skador i GAP svåra att bedöma
För att upptäcka och förstå hur allvarlig skadan är krävs kunskap om både plastmaterial och vilka inspektions och provningsmetoder som ska användas för att upptäcka skador. Tydliga förändringar behöver inte påverka driftsäkerheten och livslängden medan mindre tydliga förändringar kan vara riktigt kritiska.

– Felbedömningar kan få allvarliga konsekvenser för säkerhet, miljö och ekonomi, säger Caroline Ankerfors och Pernilla Utterström.

Därför finns ett stort behov av gemensamma riktlinjer. I projektet samarbetar Inspecta och Swerea KIMAB med SWETIC i en nystartad plastgrupp. Målet är att bjuda in samtliga aktörer inom branschen till diskussioner om plastfrågor. Det ska ge en samsyn kring standarder, skador och besiktningar och förutsättningar för att utarbeta branschgemensamma riktlinjer.

Skadeatlas blir ett verktyg
Plastprojektet ska resultera i en skadeatlas och en handbok som kommer till praktisk nytta för tillverkare, inköpare, underhållsansvariga och besiktningsorgan.

– Målet är ett väl genomarbetat och gemensamt accepterat verktyg för bedömning av defekter, säger Pernilla Utterström.

Skadeatlasen ska innehålla kriterier för skador under drift med information om hur de uppkommer, växer och upptäcks. Den slutliga rapporten ska också beskriva de föreskrifter, standarder och tolkningar som ska användas vid tillverkning av plastkompositer och vid provning och besiktning.

– Provuttag är ett komplement till OFP som är det absolut lämpligaste verktyget för kvalitetskontroll och verifiering av fasta förband, det vill säga skarvar, säger Pernilla Utterström.

– Det här projektet kommer hela industrin till nytta. Det är många branscher som använder plastkompositobjekt så behovet av tydliga riktlinjer och bedömningshjälp är stort, avslutar Caroline Ankerfors. 

Projektet tar avstamp i Värmeforsks rapport rapport ”Handbok – Statusbedömning av polymera material i rökgassystem” (M08-821) och i Inspectas Plasthandbok.

Kontakt
Caroline Ankerfors, projektledare, caroline.ankerfors@swerea.se, 08-440 48 64, Swerea KIMAB
Pernilla Utterström, teknisk expert, pernilla.utterstrom@inspecta.se, 08-501 137 68


Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera