Skip to main content

Hållbar återvinning av plastkablar

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 15:39 CET

Vinnova satsar på hållbar återvinning av plaster från kablar. 4,6 Mkr har tilldelats
projektet ”Resurseffektiv Kabelplaståtervinning” som leds av Swerea IVF.

Mängden kablar i samhället ökar stadigt. Behovet av att på ett hållbart sätt kunna återvinna
både metaller och plaster i kablar är enormt. Den stora drivkraften är att återvinna
metallerna, koppar och aluminium, som har ett högt ekonomiskt värde.
Drivkrafter för att återvinna kabelplasten är att undvika kostnader för avfall
och att tjäna pengar på återvunnen plastråvara som kan ersätta nyråvara.
Lagstiftning ställer krav på ökad materialåtervinning av kvalitetsplast.
Ett EU-ramdirektiv för plastavfall är på gång. Förbränning med energiutvinning
och ”down recycling” av kabelplast är vanligt i Norden, men det är inte godtagbara
alternativ enligt EUs ramdirektiv.

Borealis, Ineos, NKT Cables, ABB HVC, Axjo Plastic, Riflex Film, Bolon, Snapp Products
of Sweden,Stena Metall och Swerea IVF samarbetar i det nystartade projektet
”Resurseffektiv kabelplaståtervinning”.

Projektet bygger vidare på erfarenheter och metoder utvecklade inom Swerea IVFs FoU-Program Kabel, med samarbetspartners i kabelbranschen och pågående återvinnings-projekt.

Ambitionen med projektet är att vända återvinningsindustrins fokus från att enbart återvinna metallerna i kablar till att också återvinna plasterna på ett resurseffektivt sätt och att förändra
synen på plasten som avfall till att bli en råvara att sälja. Det ställer stora krav på fungerande
metoder för sortering av kablar, på separering av ingående material, både metaller och olika
plaster, och på kvalitets-kontroll. Gamla kablar som kan innehålla miljö- och hälsofarliga
tillsatser ska sorteras separat. Detta för att undvika att kvalitetsplast förorenas.
Vidare ska fullskaliga återvinningsförsök med kvalitetsplast från kablar genomföras
i samarbete med tillverkningsindustrin.

Kontaktperson: 
Annika Boss, Swerea IVF
031-706 63 73
annika.boss@swerea.se

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera